Pas die rustigheidsgebed toe op u daaglikse lewe

Vind Uit U Aantal Engel

Die Serenity Gebed is een van die mees bekende en gememoriseerde gebede in die hele Christendom. Dit is geskryf deur 'n Amerikaanse teoloog met die naam Reinhold Niebuhr (1892-1971).Alhoewel Niebuhr deur die jare verskeie weergawes van die gebed in sy preke gebruik het, is die verkorte weergawe van die Serenity Prayer die algemeenste:God, gee my die rustigheid om die dinge te aanvaar wat ek nie kan verander nie,
Moed om die dinge wat ek kan verander, te verander,
En wysheid om die verskil te ken.

Reinhold Niebuhr

Die gebed het uiteindelik so beroemd en hoog aangeskryf dat die herstelgroep, Anonieme Alkoholiste, dit as hul mantra aangeneem het vir hul 12-stap-program.

Die gebed het wyd versprei binne kerkgroepe gedurende die dertigerjare en veertigerjare sonder toeskrywing aan die skrywer daarvan, maar Niebuhr het dit eers in 1951 self in 'n tydskrifartikel gepubliseer.Serenity Prayer (volledige weergawe)

God gee my die rustigheid
Om die dinge te aanvaar wat ek nie kan verander nie;
Moed om die dinge wat ek kan verander, te verander;
En wysheid om die verskil te ken.

Lewe een dag op 'n slag;
Geniet een oomblik op 'n slag;
Ontberings as die weg na vrede aanvaar;
Hy neem, soos Hy, hierdie sondige wêreld
Soos dit is, nie soos ek dit sou wou hê nie;
Vertrou dat Hy alles reg sal maak
As ek my oorgee aan Sy Wil;
Sodat ek redelik gelukkig kan wees in hierdie lewe
En uiters gelukkig saam met Hom
Vir ewig en altyd in die volgende.
Amen.

3 Daaglikse toepassings van die rustigheidsgebed

Praktiese toepassing van die Serenity Prayer vereis dat ons drie eienskappe aanneem: aanvaarding , moed , en wysheid . Elkeen van hierdie fasette het uitdagings.1. God gee my die rustigheid om die dinge te aanvaar wat ek nie kan verander nie.

Die eerste reël van die Serenity Prayer vra God vir die emosionele rustigheid wat nodig is om situasies buite ons beheer te hanteer. Sonder hierdie innerlike vrede kan die beproewings van die lewe ons dryf om uit karakter op te tree of selfs sonde te pleeg.

Dit is van kritieke belang om te besef dat daar situasies is wat ons in die lewe sal teëkom wat ons nie self kan oplos nie. Dit is in hierdie tye dat ons onsself moet verneder en God se hulp en leiding moet vra.

Ons hoor gereeld Christene wat skertsend sê: Jesus neem die stuur! Maar soms is dit presies wat ons hom moet doen. Deur God toe te laat om die dryfveer van ons omstandighede te wees, is ons onderdanig aan Sy wil. Hierdie onderwerping is die enigste plek van geestelike vrede in situasies wat ons nie kan beheer nie.

Die Skrif belowe ons vrede wanneer ons ons laste na die Here neem en dit daar laat:

En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal u harte en u gedagtes bewaar in Christus Jesus

- Filippense 4: 7

Wees stil en weet dat ek God is!

- Psalms 46:10

2. die moed om die dinge wat ek kan, te verander,

Aangesien ons weet dat God ons nie 'n gees van vrees gegee het nie, is dit belangrik dat ons nie vreesbevange optree wanneer ons situasies onder ons beheer ondervind nie. Ons moet erken dat die gees van vrees kan voorkom as die vermyding van uitdagende take en swakheid in moeilike tye.

Gelukkig bied ons geloof in God heilige vrymoedigheid in die wete dat God ons kan sien deur alles wat die lewe na ons toe gooi. Die Skrif gee ons hier leiding:

Wees sterk en moedig. Wees nie bevrees of verskrik vir hulle nie, want die HERE julle God gaan met julle saam; Hy sal jou nooit verlaat en jou nooit verlaat nie.

- Deuteronomium 31: 6

Want die Gees wat God ons gegee het, maak ons ​​nie skugter nie, maar gee ons krag, liefde en selfdissipline.

- 2 Timoteus 1: 7

Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie; onderwerp hom aan al u weë, en hy sal u paaie gelyk maak.

-Spreuke 3: 5-6

3. en, die wysheid om die verskil te ken.

Wysheid word slegs verkry deur ervaring. Óf ons leer uit ons eie omstandighede óf deur die omstandighede van ander mense te aanskou.

Gelukkig sê God se woord dat Hy ons wysheid sal gee as ons daarvoor vra, maar ons moet in geloof wandel met die wete dat dit waarvoor ons God vra, aan ons gegee kan word in die vorm van ervare beproewinge en verdrukkinge.

Geestelike intelligensie is om te weet dat God ons altyd deur moeilike tye sal sien. Maar geestelike wysheid is om te verstaan ​​dat God se tyd nie noodwendig ons tyd is nie, en ons bevryding mag nie kom wanneer ons dit wil hê nie:

As iemand van u wysheid kortkom, moet u God vra, wat mildelik aan almal gee sonder om fout te vind, en u sal dit ontvang.

- Jakobus 1: 5

en hoe jy van kleins af die Heilige Skrif ken, wat jou wys kan maak tot redding deur geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig om onderrig, teregwysing, teregwysing en opleiding in geregtigheid, sodat die dienskneg van God deeglik toegerus kan wees vir elke goeie werk.

-2 Timoteus 3: 15-17

Vind Uit U Aantal Engel

Sien Ook: