Bybelverse oor tromme

Vind Uit U Aantal Engel

Deur die geskiedenis heen het tromme 'n belangrike rol gespeel in verskillende kulture regoor die wêreld. Die nut van tromme kan selfs teruggevoer word na die Bybel, waar dit gereeld in godsdienstige seremonies en oorlog gebruik is.Die uitgebreide tromstelle wat ons gereeld sien, word natuurlik vandag gespeel ( soos die een ) verskil baie van die timbrel en simbale in Bybelse teks verwys.Wat is 'n Timbrel?

Deur Ratomir Wilkowski, www.RKP.org.pl - Eie werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10824434Die timbrel wat in Bybelverse genoem word, is 'n handtrommel wat baie ooreenstem met die hedendaagse tamboeryn. Die timbrel was die belangrikste slaginstrument in die ou Bybelse tyd.

swart gospel gewyde liedjies

In die antieke Israelitiese kultuur was die timbrel (of tabret) 'n gunsteling instrument van die vroue en word dit dikwels saam met danse gebruik om liedjies te begelei. Die timbrel is ook deur koning David en sy musikante gebruik toe hy voor die Ark van die Verbond gedans het.Hoe het Bybelse simbale gelyk?

Krediet: Alexander Antieke kuns

Die ou simbale waarna in die Bybel verwys word, was kleiner en dikker as die simbale wat vandag gebruik word. Hulle is gebruik om tyd te merk en as musikale begeleiding deur musikante en priesters.

Tromme in die Bybel

1 Korintiërs 13: 1As ek in die tale van mense of engele praat, maar ek het geen liefde nie, is ek net 'n dawerende gong of 'n klinkende simbaal.

Psalm 150: 4

Loof Hom met tamboeryn en dans; Prys Hom met snaarinstrumente en pyp.

Psalm 149: 3

Laat hulle Sy naam prys met dans; Laat hulle met lof en lof sing tot eer van Hom.

wat gebeur as jy oor slange droom

Eksodus 15:20

Mirjam, die profetes, die suster van Aaron, het die tamboeryn in haar hand geneem, en al die vroue het agter haar uitgekom met tamboeryne en met dans.

Psalm 150: 3

Loof Hom met basuinklank; Prys Hom met harp en lier.

Psalm 150: 5

Loof Hom met harde simbale; Prys Hom met dawerende simbale.

Jesaja 30:32

En elke slag van die strafstaaf wat die HERE op hom sal lê, sal wees met tamboeryne en liere; En in gevegte, met die waai van wapens, sal Hy hulle beveg.

Psalm 81: 2

Verhef 'n lied, slaan op die tamboeryn, die soeterige klinkende lier met die harp.

Amos 5:23

Neem die geraas van u liedere van My weg; Ek luister nie eers na die geluid van jou harpe nie.

Matteus 11:17

en sê: 'Ons het vir u op die fluit gespeel, en u het nie gedans nie; ons het 'n klaaglied gesing, en u het nie getreur nie. '

Jeremia 51:20

Hy sê: Jy is My oorlogsklub, My oorlogswapen; En met jou verbrysel ek nasies, en met jou vernietig ek koninkryke.

1 Korintiërs 13: 1

As ek in die tale van mense en engele praat, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n raserige gong of 'n klinkende simbaal geword.

2 Samuel 6: 5

Intussen vier Dawid en die hele huis van Israel voor die aangesig van die HERE met allerhande instrumente van sipreshout en liere, harpe, tamboeryne, kastanjes en simbale.

pink floyd naam

Jeremia 31: 4

Weer sal Ek jou bou en jy sal herbou word, o maagd van Israel! Weer sal jy jou tamboeryne opneem en uitgaan na die danse van die vrolike makers.

Psalm 33: 2

Dank die HERE met die lier; Sing lofliedere vir Hom met 'n harp van tien snare.

Jesaja 5:12

nkjv 1 kor 13

Hulle bankette word begelei deur lier en harp, deur tamboeryn en fluit en deur wyn; Maar hulle steur hulle nie aan die dade van die HERE nie, en let ook nie op die werk van sy hande nie.

2 Konings 4: 3

Toe sê hy: Gaan leen vir jou groot vaartuie by al jou bure, selfs leë vate; kry nie 'n paar nie.

Jesaja 24: 8

Die vrolikheid van tamboeryne hou op, die geraas van die feesgangers hou op, die vrolikheid van die harp hou op.

Psalm 68:25

Die sangers gaan voort, die musikante agter hulle aan, te midde van die meisies wat tamboeryne slaan.

2 Konings 23:10

Hy het ook Tofet, wat in die vallei van die seun van Hinnom lê, besoedel, sodat niemand sy seun of sy dogter deur Molek deur die vuur kon laat gaan nie.

2 Konings 3:15

Maar bring my nou 'n sanger en toe die sanger speel, kom die hand van die HERE op hom.

Daniël 3: 5

dat u op die oomblik dat u die geluid van die horing, fluit, lier, trigon, psaltery, doedelsak en allerhande musiek hoor, neerval en die goue beeld aanbid wat die koning Nebukadnesar opgerig het.

janis joplin bekendste liedjie

1 Samuel 10: 5

Daarna kom u op die heuwel van God waar die Filistynse garnisoen is; en sodra u daar in die stad gekom het, sal u 'n groep profete ontmoet wat van die hoogte af kom met harp, tamboeryn, fluit en lier voor hulle, en hulle sal profeteer.

1 Kronieke 13: 8

Dawid en die hele Israel vier met alle mag voor God, selfs met liedere en liere, harpe, tamboeryne, simbale en basuine.

Josua 6:20

Toe skree die volk en priesters blaas op die trompette; en toe die mense die geluid van die basuin hoor, skreeu die mense met 'n groot geskreeu en die muur val plat, sodat die mense in die stad opgaan, elkeen reguit vooruit, en hulle neem die stad in.

Joël 2: 1

Blaas op die trompet in Sion, en maak alarm op my heilige berg! Laat al die inwoners van die land sidder, want die dag van die HERE kom;

Vind Uit U Aantal Engel

Sien Ook: