Bybelverse oor God se liefde

Vind Uit U Aantal Engel

17 Bybelverse oor God se liefde

Deuteronomium 7: 9

Weet dus dat die HERE jou God God is, die getroue God wat hou verbond en standvastige liefde met die wat Hom liefhet en sy gebooie onderhou, tot duisend geslagte.Psalm 36: 7

Hoe kosbaar is jou onfeilbare liefde , O God!Psalm 86: 5

U, Here, is vergewensgesind en goed, vol liefde aan almal wat na u roep.Psalm 86:15

Maar U, Here, is 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig en vol liefde en trou.

Psalm 136: 26

Dank die God van die hemel, want sy standvastige liefde is vir ewig .joe cocker woodstock 1969

Sefanja 3:17

Die HERE jou God is in jou midde, 'n magtige wat red; hy sal bly wees oor jou met blydskap; hy sal jou stil maak deur sy liefde ; hy sal jubel oor jou met harde sang.

Johannes 3:16

Vir God was so lief vir die wêreld , dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

top 100 Christelike kunstenaars

Johannes 15: 9-17

Soos die Vader my liefgehad het, so het ek ook ek het jou lief gehad . Bly in my liefde . As jy my gebooie onderhou, sal jy bly in my liefde , net soos ek die gebooie van my Vader onderhou het en bly in sy liefde . Hierdie dinge het Ek tot julle gespreek, sodat my vreugde in julle kan wees en dat julle blydskap volkome kan wees. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet liefhê soos Ek het jou liefgehad . Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer dienaars nie, want die dienskneg weet nie wat sy meester doen nie; maar ek het julle vriende genoem, want alles wat ek van my Vader gehoor het, het Ek aan julle bekend gemaak. Julle het My nie gekies nie, maar Ek het julle gekies en julle aangestel om vrug te gaan dra en julle vrugte te bly, sodat alles wat julle die Vader in my Naam vra, dit aan julle kan gee. Dit beveel ek julle, sodat julle mekaar sal liefhê.1 Korintiërs 13: 4-8

Liefde is geduldig liefde is vriendelik. Dit beny nie, dit roem nie, dit is nie trots nie ... dit beskerm altyd, vertrou altyd, hoop altyd, volhard altyd.

Romeine 5: 8

God wys sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.

Romeine 5: 2-5

Deur Hom het ons ook toegang verkry deur die geloof tot hierdie genade waarin ons staan, en ons is bly in die hoop op die heerlikheid van God. Meer nog, ons verheug ons oor ons lyding, omdat ons weet dat lyding volharding produseer, en uithouvermoë karakter skep, en karakter hoop, en hoop maak ons ​​nie skaam nie, omdat God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.

Romeine 8: 37-39

Nee, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het . Want ek is seker dat nóg die dood of die lewe, of engele of heersers, of huidige dinge of toekomstige dinge, of magte, nóg hoogte of diepte, of enigiets anders in die hele skepping, ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, onse Here.

Galasiërs 2:20

Ek is saam met Christus gekruisig. Dit is nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my leef. En die lewe waarin ek nou in die vlees leef, leef ek deur geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en het homself vir my gegee.

Efesiërs 2: 4-5

Maar God, ryk aan barmhartigheid, vanweë die groot liefde waarmee hy ons liefgehad het , selfs toe ons dood was deur ons oortredings, het ons saam met Christus lewend gemaak - uit genade is u gered.

1 Johannes 3: 1

Kyk watter soort liefde wat die Vader aan ons gegee het , dat ons kinders van God genoem moet word; en so is ons. Die rede waarom die wêreld ons nie ken nie, is omdat dit hom nie geken het nie.

beste gospelsangers van alle tye

1 Johannes 4: 7-8

Geliefdes, laat ons mekaar liefhê, want liefde is van God, en wie liefhet, is uit God gebore en ken God. Almal wat nie liefhet nie, ken God nie, want God is liefde .

1 Johannes 4: 9-11

In hierdie die liefde van God is onder ons geopenbaar , dat God sy enigste Seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin lê liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het om die versoening vir ons sondes te wees. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê.

Bybelaanhalings oor God se liefde

En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie drie; maar die grootste hiervan is liefdadigheid. - 1 Korintiërs 13:13, OAV

Want u goedertierenheid teenoor my is groot, en u het my siel verlos uit die laagste hel. - Psalm 86:13, OAV

En ons ken en glo die liefde wat God vir ons het. God is liefde; en hy wat in liefde bly, bly in God en God in hom. - 1 Johannes 4:16, KJV

Bybelverse oor musiek en aanbidding

Want uit genade is julle gered deur die geloof; en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God. - Efesiërs 2: 8, OV

Want ons is sy werk, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorheen bepaal het om daarin te wandel. - Efesiërs 2:10, OV

Ek is saam met Christus gekruisig; nietemin leef ek; maar ek nie, maar Christus leef in my; en die lewe wat ek nou in die vlees lewe, leef ek uit die geloof van die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. - Efesiërs 2:20, OV

Jesus antwoord en sê vir haar: Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry; maar elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal nooit weer dors kry nie; maar die water wat Ek hom sal gee, sal in hom 'n put wees wat in die ewige lewe opkom. - Johannes 4: 13-14, OV

Vind Uit U Aantal Engel

Sien Ook: