Bybelverse oor die vertroue op God

Vind Uit U Aantal Engel

Spreuke 3: 5Vertrou op die Here met jou hele hart
en steun nie op jou eie insig nie;Psalm 46:10Hy sê: Wees stil, en weet dat Ek God is;
Ek sal verhewe wees onder die nasies,
Ek sal verhewe wees op die aarde.

Psalm 28: 7Die Here is my krag en my skild;
my hart vertrou op hom, en hy help my.
My hart spring van blydskap,
en met my lied prys ek hom.

Matteus 6:25

Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle bekommer oor julle lewe, wat julle sal eet of drink nie; of oor jou liggaam, wat jy sal aantrek. Is die lewe nie meer as voedsel nie, en die liggaam meer as klere?Psalm 9:10

Diegene wat u naam ken, vertrou op u,
want U, Here, het nooit die wat U soek, verlaat nie.

Hebreërs 13: 8

Jesus Christus is dieselfde gister en vandag en tot in ewigheid.

Romeine 15:13

Mag die God van hoop u vervul met alle vreugde en vrede terwyl u op hom vertrou, sodat u kan oorloop van hoop deur die krag van die Heilige Gees.

Jesaja 43: 1

droom van slange betekenis

Maar nou, dit is wat die Here sê -
hy wat jou geskape het, Jakob,
Hy wat jou gevorm het, Israel:
Moenie vrees nie, want Ek het jou verlos;
Ek het jou by die naam geroep; jy is myne.

Daniël 6:23

Die koning was verheug en het bevel gegee om Daniel uit die kuil te haal. En toe Daniël uit die kuil gehys word, is daar geen wond aan hom gevind nie, omdat hy op sy God vertrou het.

Skrif oor vertroue op God

Romeine 8:28

En ons weet dat God in alles ten goede werk vir die wat Hom liefhet, wat volgens sy voorneme geroep is.

Psalm 112: 7

Hulle sal nie bang wees vir slegte nuus nie;
hulle harte is standvastig en vertrou op die Here.

Josua 1: 9

Het ek jou nie beveel nie? Wees sterk en moedig. Moenie bang wees nie; moenie moedeloos word nie, want die Here jou God sal met jou wees oral waar jy gaan.

Markus 5:36

Toe Jesus hoor wat hulle sê, sê Jesus vir hom: Moenie bang wees nie; glo net.

Jesaja 26: 3

U sal in volmaakte vrede bly
diegene wie se gedagtes standvastig is,
omdat hulle op jou vertrou.

Bybelverse oor die vertroue op God

Romeine 8:28

En ons weet dat God in alles ten goede werk vir die wat Hom liefhet, wat volgens sy voorneme geroep is.

Psalm 112: 7

Hulle sal nie bang wees vir slegte nuus nie;
hulle harte is standvastig en vertrou op die Here.

Josua 1: 9

Het ek jou nie beveel nie? Wees sterk en moedig. Moenie bang wees nie; moenie moedeloos word nie, want die Here jou God sal met jou wees oral waar jy gaan.

Markus 5:36

Toe Jesus hoor wat hulle sê, sê Jesus vir hom: Moenie bang wees nie; glo net.

Jesaja 26: 3

U sal in volmaakte vrede bly
diegene wie se gedagtes standvastig is,
omdat hulle op jou vertrou.

Jeremia 7: 8

Maar kyk, jy vertrou op bedrieglike woorde wat niks werd is nie.

Aanmoediging om God uit die Skrif te vertrou

Psalm 37: 4-6

Verheug u in die Here,
en hy sal jou die begeertes van jou hart gee.5Gee jou weg aan die Here oor;
vertrou op hom en hy sal dit doen:
6Hy sal u regverdige beloning laat skyn soos die dagbreek,
u regverdiging soos die middag son.

Romeine 12:19

Moenie wraak neem nie, my liewe vriende, maar laat ruimte vir God se toorn, want daar staan ​​geskrywe: Dit is myne om te wreek; Ek sal vergeld, sê die Here.

Psalm 37: 5

Gee jou weg aan die Here oor;
vertrou op hom en hy sal dit doen:

Hebreërs 11: 6

En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want elkeen wat na hom toe kom, moet glo dat hy bestaan ​​en dat hy diegene beloon wat hom ernstig soek.

Jesaja 41:10

psalmliefde is geduldig

Wees dus nie bevrees nie, want Ek is met julle;
wees nie ontsteld nie, want Ek is jou God.
Ek sal jou versterk en jou help;
Ek sal jou ondersteun met my regverdige regterhand.

Bybelverse oor die vertroue op God in moeilike tye

Spreuke 3: 6

onderwerp hom aan al u weë,
en hy sal jou paaie gelyk maak.

Filippense 4: 6-7

Wees oor niks besorg nie, maar bied in elke situasie u gebede en smeking met danksegging aan u versoeke.7En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal u harte en u gedagtes bewaar in Christus Jesus.

Spreuke 3: 5-6

Vertrou op die Here met jou hele hart
en steun nie op jou eie insig nie;
6onderwerp hom aan al u weë,
en hy sal jou paaie gelyk maak.

Johannes 10:10

Die dief kom net om te steel en dood te maak en te vernietig; Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê, en dit ten volle kan hê.

Johannes 14: 1

Moenie dat julle harte ontsteld is nie. Jy glo in God; glo ook in my.

2 Samuel 7:28

Soewereine Heer, U is God! U verbond is betroubaar, en u het hierdie goeie dinge aan u dienaar belowe.

Psalm 13: 5

Maar ek vertrou op u onfeilbare liefde;
my hart is bly oor u redding.

Psalm 20: 7

Sommige vertrou op strydwaens en sommige op perde,
maar ons vertrou op die Naam van die Here ons God.

Psalm 31:14

Maar ek vertrou op U, Here;
Ek sê: U is my God.

Psalm 56: 3

As ek bang is, vertrou ek op u.

Psalm 84:12

Here die Almagtige,
geseënd is die een wat op jou vertrou.

Spreuke 11:13

'N Skinder verraai vertroue,
maar 'n betroubare persoon hou 'n geheim.

Spreuke 28:26

Diegene wat op hulleself vertrou, is dwase,
maar die wat in wysheid wandel, word bewaar.

Spreuke 11:28

Diegene wat op hul rykdom vertrou, sal val,
maar die regverdige sal gedy soos 'n groen blaar.

Vind Uit U Aantal Engel

Sien Ook: