Jesus liefde - die grootste liefde van almal

Vind Uit U Aantal Engel

Jesus Liefde - ook genoem die liefde van Jesus of die liefde van Christus - is 'n verwysing na die liefde wat Jesus tydens die lewe op aarde aan die hele mensdom getoon het. In die Christelike geloof kan dit ook verwys na die liefde wat gelowiges vir Jesus het of die Christelike liefde wat gelowiges aan ander betoon.Liefde is 'n belangrike deel van die Christelike geloof en Jesus Christus was 'n voorbeeld vir die wêreld van hoe liefde vir ander ontvang en betoon moet word. 'N Voorbeeld van hierdie liefde word beskryf in een van die bekendste Bybelse geskrifte, Johannes 3:16.Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.Johannes 3:16 Nuwe Internasionale Weergawe (NV)

Wat is Jesus Liefde?

Jesus Liefde is die suiwerste liefde wat die mens ken. Dit is 'n sentrale element van die Christelike geloof en teologie, wat leer dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het ter vergifnis van sonde. Johannes 15:13 beskryf so 'n rein en ongefiltreerde liefde:

Groter liefde het niemand anders as dit nie: om jou lewe vir jou vriende af te lê.Johannes 15:13 Nuwe Internasionale Weergawe (NV)

Wat sê die Bybel oor Jesus se liefde?

In die briewe wat apostel Paulus aan die Efesiërs geskryf het, verduidelik hy dat God die Vader die verlossingswerk deur Christus begin het, wat homself gewillig geoffer het op grond van sy liefde en gehoorsaamheid aan die Vader.

Om Christus lief te hê, is 'n noodsaaklike element om Christus ten volle te ken, soos verduidelik in Efesiërs 3: 17-19. En in Efesiërs 5:25 staan ​​dat Christus ook die kerk liefgehad en homself daarvoor oorgegee het. Die volgende Bybelse geskrifte beskryf die Liefde van Jesus :

jim morrison laaste woorde

Weet dan dat die Here jou God God is; hy is die getroue God en hou sy liefdesverbond by duisend geslagte van diegene wat hom liefhet en sy gebooie onderhou. - Deuteronomium 7: 9Hoe onbetaalbaar is u onfeilbare liefde, o God!
Mense skuil in die skaduwee van jou vlerke. - Psalm 36: 7

U, Here, is vergewensgesind en goed,
vol liefde vir almal wat na u roep. - Psalm 86: 5

Dank die God van die hemel.
Sy liefde bly vir ewig. - Psalm 136: 26

Die Here jou God is met jou,
die Mighty Warrior wat red.
Hy sal groot vreugde in jou hê;
in sy liefde sal Hy jou nie meer bestraf nie,
maar sal bly wees oor jou met sang. - Sefanja 3:17

Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. - Johannes 3:16

9Soos die Vader my liefgehad het, so het ek julle ook liefgehad. Bly nou in my liefde.10As u my gebooie onderhou, sal u in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader onderhou het en in sy liefde bly.elfEk het dit vir julle gesê, sodat my vreugde in julle kan wees en julle vreugde volkome kan wees.12My opdrag is dit: Wees lief vir mekaar soos Ek julle liefgehad het.13Groter liefde het niemand anders as dit nie: om jou lewe vir jou vriende af te lê.14Julle is my vriende as julle doen wat ek beveel.vyftienEk noem julle nie meer diensknegte nie, want 'n dienskneg ken nie sy meester se sake nie. In plaas daarvan het ek julle vriende genoem; vir alles wat ek by my Vader geleer het, het ek aan julle bekend gemaak.16Julle het My nie gekies nie, maar Ek het julle gekies en julle aangestel, sodat julle kan gaan vrug dra - vrugte wat sal hou - en wat julle ook al in my naam vra, die Vader vir julle sal gee.17Dit is my opdrag: Wees lief vir mekaar. -Johannes 15: 9-17

4Liefde is geduldig liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, dit roem nie, dit is nie trots nie.5Dit oneer nie ander nie, dit is nie selfsoekend nie, dit is nie maklik kwaad nie, dit hou geen rekord van onreg nie.6Liefde verlustig hom nie in die kwaad nie, maar verheug hom oor die waarheid.7Dit beskerm altyd, vertrou altyd, hoop altyd, volhard altyd. - 1 Korintiërs 13: 4-8

Maar God demonstreer sy eie liefde vir ons hierin: Terwyl ons nog sondaars was, het Christus vir ons gesterf. - Romeine 5: 8

2deur wie ons deur die geloof toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons nou staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God.3Nie net dit nie, maar ons roem ook in ons lyding, omdat ons weet dat lyding volharding voortbring;4deursettingsvermoë, karakter; en karakter, hoop.5En die hoop maak ons ​​nie skaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. -Romeine 5: 2-5

37Nee, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.38Want ek is daarvan oortuig dat nóg die dood of die lewe, nóg engele of demone, nie die hede of die toekoms, of enige magte,39nóg hoogte of diepte, of enigiets anders in die hele skepping, sal ons kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, onse Here. -Romeine 8: 37-39

Ek is saam met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou in die liggaam leef, leef ek deur geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. - Galasiërs 2:20

4Maar vanweë sy groot liefde vir ons, God, wat ryk is in barmhartigheid,5ons saam met Christus lewend gemaak het, selfs toe ons dood was van oortredings - dit is uit genade dat u gered is. -Efesiërs 2: 4-5

Kyk wat wonderlik liefde wat die Vader aan ons bewys het , dat ons kinders van God genoem moet word! En dit is wat ons is! Die rede waarom die wêreld ons nie ken nie, is omdat dit hom nie geken het nie. - 1 Johannes 3: 1

7Liewe vriende, laat ons mekaar liefhê, want liefde kom van God. Almal wat liefhet, is uit God gebore en ken God.8Wie nie liefhet nie, ken God nie, want God is liefde. -1 Johannes 4: 7-8

rook op die water

9Dit is hoe God het sy liefde onder ons getoon : Hy het sy enigste Seun na die wêreld gestuur sodat ons deur Hom kan lewe.10Dit is liefde: nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy Seun gestuur het as 'n versoeningsoffer vir ons sondes.elfLiewe vriende, aangesien God ons so liefgehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. -1 Johannes 4: 9-11


Jesus het ons gewys hoe om ander lief te hê

Jesus het die siekes in liefde genees

Gedurende Jesus se lewe op aarde het hy genesing op siekes uitgevoer. Hy het geweldige liefde getoon vir diegene wat hulpeloos is deur siektes. Alhoewel baie siektes en lyding as plae en vloeke beskou is, het Jesus steeds sy liefde bewys deur sy genesende krag.

Toe Jesus beland en 'n groot skare sien, het Hy hulle innig jammer gekry en hulle siekes genees.

Matteus 14:14 Nuwe Internasionale Weergawe (NV)

Jesus het die hongeriges in liefde gevoed

In een van die bekendste Bybelse wonderwerke het Jesus twee visse en vyf brode geneem en die honger massas gevoed.

Jesus het sy dissipels na hom geroep en gesê: Ek het medelye met hierdie mense; hulle was al drie dae by my en het niks om te eet nie. Ek wil hulle nie honger wegstuur nie, anders val hulle onderweg inmekaar.

Matteus 15:32 Nuwe Internasionale Weergawe (NV)

Jesus dryf duiwels in liefde uit

Mense in die Bybel wat deur demoniese magte besit was, was uitgeworpenes van die samelewing. Maar toe Jesus hulle teëkom, het hy hulle liefdevol en deernisvol getoon. Hy het hulle demone verdryf en hulle vrygemaak.

Toe dit aand geword het, is baie van die demone besete na hom gebring, en hy het die geeste met 'n woord verdryf en al die siekes genees.

Matteus 8:16 Nuwe Internasionale Weergawe (NIV)

Jesus het sy lewe uit liefde vir die mensdom opgeoffer

Deur sy aardse lewe aan die kruis op Golgota prys te gee, het Jesus die uiteindelike liefde getoon, nie net vir Christene nie, maar ook vir die hele mensdom. Deur sy offer het hy ons almal bevryding en 'n weg gegee om die ewigheid saam met God deur te bring.

Vind Uit U Aantal Engel

Sien Ook: