Die name van God vanuit 'n Bybelse perspektief

Vind Uit U Aantal Engel

Die Bybel bevat baie name wat iets sê oor wie God is. Hulle sê baie oor Sy heiligheid en krag, maar ook oor hoe mense God in die Ou -Testamentiese tyd beskou het. Die Hebreeuse name het dikwels 'n dubbele betekenis.In die antieke Midde -Ooste is name baie belangrik gegee omdat dit karakter, identiteit en bestaan ​​onthul het. Die name van mense beskryf wie hulle is, hoe hulle opgetree het en hoe hulle geleef het.Die openbaring van die naam van 'n godheid en die konstante gebruik daarvan was noodsaaklik omdat dit kontak met God moontlik gemaak het en om Hom te leer ken. Die naam was die sleutel tot openbaring. Hier is 'n paar name van God in die Bybel.1. Elohim

Elohim is die eerste naam van God wat ons in die Bybel teëkom. Dit beteken krag of krag en word meer as 2500 keer in die Ou Testament gebruik. Die naam Elohim kom van die woord el, wat sterk of magtig beteken.

Die meervoudsvorm van El of Eloah toon die drie -enige aard van God aan. Uit die eerste sin van die Bybel is die krag van God duidelik terwyl (Elohim) die wêreld met die krag van sy woord skep. Genesis 1:26 beskryf kommunikasie tussen die drie-eenheid. Kom ons maak 'n wese na ons beeld en gelykenis.Elohim word gekombineer met ander woorde om die spesifieke eienskappe van God te beskryf. 'N Paar voorbeelde van Name van God.

Van Genesis af sien ons hoe God Homself voortdurend aan die mensdom openbaar en hom instem met sy mense (as die Elohim).

In Psalm 139: 13 , 'n gebed soos dit toon die reddende aard en deernis van Elohim. Hierdie gedeelte wys ons dat Elohim ons persoonlik ken en dat hy 'n goed gevestigde plan vir elkeen van ons het. Ons dra almal die vingerafdruk van die hand van God.top kontemporêre Christelike liedjies alle tye

2. Yahweh

Volgens die Joodse tradisie mag slegs die hoëpriester die naam van God op die Versoendag uitspreek.

Volgens die geskiedenis van die Joodse volk was hierdie naam so heilig dat mense dit nie eers hardop wou sê nie. Die vier letters (YHWH) word tetragramme genoem, en sommige beskryf dit as Jehovah of Yahve '.

Dit is ook die naam waarmee God Homself aan sy volk in Israel verbind, wanneer Hy vir Moses sê om Hom aan die Israeliete bekend te maak deur YHWH ( Eksodus 3:14 ).

Elke uitspraak van die naam van Yahweh was 'n kort belydenis van geloof. God het beskikbaar geword in aanbidding. Deur sy naam bekend te maak, het God dit vir mense moontlik gemaak om gemeenskap met Hom te vestig. Sy naam, God, gee mense genade en stel veeleisende vereistes daaraan.

Hier is 'n paar name van God deur verbindings tussen Yahweh en die eienskappe wat God self deur sy mense geopenbaar of ervaar het:

  • Yahweh Sebaoth: Die Heer van die leërskare (leërskare) ( 1 Samuel 1: 3 ). Hierdie vergelyking uit die oorlogslewe beskryf Yahweh as die opperbevelhebber van die hemelse engeleleërs, sowel as die oorlogsleër van Israel. God is die ware leier en bewaarder van Israel.
  • Yahweh Shalom: Die Here is vrede ( Rigters 6:24 ).
  • Yahweh Makkadeshem: Die Here wat u heilig ( Eksodus 31:13 ).
  • Yahweh Roi: Die Here, my herder ( Psalm 23: 1 ).
  • Yahweh Zidkenu: Die Here ons geregtigheid ( Jeremia 23: 6 ).
  • Yahweh Rophecha: Die Here, u dokter ( Eksodus 15:26 ).
  • Yahweh Elohim Israel: Die Here God van Israel ( Genesis ).

Toe sommige Joodse leiers Jesus uitdaag omdat hy beweer dat hy Abraham gesien het (Johannes 8: 56-59), antwoord Hy: Voorwaar, ek verseker jou, voordat Abraham daar was, was ek daar.

In Romeine 10: 9 skryf Paulus: as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en jy in jou hart vertrou dat hy uit die dood opgewek is, sal jy gered word.

Want ons het sy heerlikheid ontbreek, en ons verdien sy oordeel. Maar God die Vader het sy Seun gestuur om daardie oordeel op Hom te neem vir almal wat in Hom glo.

Jesus, die Seun van God, het 'n sondelose lewe gelei. God is so lief vir ons dat Hy sy Seun ons sondes aan die kruis laat neem het sodat ons 'n nuwe verbond met hom (Yahweh) kan sluit.

3. Abba

Die woord Abba kom drie keer in die Bybel voor, elk in verband met die algemene naam vir vader ( Markus 14:36 , Romeine 8:15 , Galasiërs 4: 6 ). Die Here Jesus gebruik dit in die tuin van Getsemane en Christene gebruik dit in die krag van die Gees van God.

In sy menswees het Jesus die Vader nodig gehad; na hom te luister; om met hom te praat; omring te word deur sy liefde.

Die Vader was altyd by hom ( Johannes 8: 16-29 ). Jesus kon sê: ek is nie alleen nie ( Johannes 16:32 ). As Jesus dit nodig gehad het, moet ons redelikerwys 'n dieper verhouding met ons hemelse Vader begeer.

Dit is die sleutel tot ware aanbidding, net soos die Vader self wat aanbidders soek. Hy verwag dat ons 'n diepgaande verhouding in gees en waarheid met elkeen van sy kinders sal hê.

4. El-Elyon

El Elyon beteken die Allerhoogste en word in Genesis 14:19 aangetref as die naam van die God van die priester Melgisedek.

Ons besef uit hierdie verhaal in Genesis 14 dat Melgisedek, die Allerhoogste, El Elyon as priester vir sy volk gedien het. Abraham het verstaan ​​dat El Elyon dieselfde God was wat Homself aan hom geopenbaar het en hom uit Ur geroep het.

Elyon spreek veiligheid, beskerming, stabiliteit en sekuriteit uit vir die gelowige wat Hom soek en aanroep. 'Elyon' is 'n beskermingsplek vir Israel; 'n skuiling vir elke gelowige wat in Elyon, die Allerhoogste, beskerm en by Hom skuil ( Psalm 91: 1-9 ).

El-Elyon dui op verhoging, geregtig, en behoort tot die monargiese teologie, aangesien dit spreek van die volledige reg op heerskappy. ( Psalm 35:10 ).

5. El Roi

Hy is die God wat alles sien; Hy ken ons verlede, hede en toekoms. Die naam word op een plek in die Ou Testament gevind (Gen 16), hy het Hagar, 'n Egiptiese slaaf, in haar nood getroos; aangemoedig en haar 'n groot belofte gegee. Jy is El-Roi, bedoelende, het ek hom gesien wat my sien? (Genesis 16:13).

Ons moet ook onthou om die Ewige wat ons daaglikse gevegte sien, te prys en te eer. Selfs as ons in die woestyn is, kan ons seker wees dat Hy ons nooit sal vergeet nie en ons ook nie sonder 'n toekoms sal laat nie.

As ons getrou bly aan Hom, dan sal Hy ons baie seën. As God vir 'n dienskneg sorg, wat nie eers tot die stam van die uitverkore volk behoort nie, en aan haar Seun, wat nie die Seun van die belofte was nie, hoeveel te meer sal El Roi aan die Christene doen?

6. El Shaddai

Genesis 17: 1: die HERE verskyn aan Abraham en sê vir hom: Ek is El Shaddai, die Almagtige, toe hy hom op 99 jaar belowe het dat hy en sy vrou 'n seun sou hê.

Wonder bo wonder het God die natuurwette oortref om hierdie belofte na te kom. Hierdie naam van God verwys na God as die Almagtige. God openbaar Homself aan die aartsvaders om hulle te vertroos en die verbond met Abraham te bevestig.

Jare het verloop, en Isak, die Seun van Abraham, het reeds twee seuns gehad. Hy het Jakob gebel om El Shaddai te vra om hom te seën. Bevestig dus dat Shaddai dui op die krag om te seën.

Gen 28: 3-4: Mag die Almagtige God (Shaddai) u seën, u vrugbaar maak en u vermeerder, sodat u 'n menigte mense kan word. Ook dat ek die seën van Abraham, aan u en u nageslag, gee. God bevestig eweneens aan Jakob dat sy naam Shaddai is (mag om te seën).

Gen 35: 11-12: God het ook vir hom gesê: Ek is die Almagtige God (Shaddai), wees vrugbaar en vermeerder.

Job hoofstuk 38: deur vrae aan Job het God hom aan die skepping van die aarde laat dink en dat hy dit nie net geskep het nie, maar ook van voedsel voorsien het. Op hierdie manier het Shaddai Job sy krag en sy wysheid laat verstaan. Deur ander vrae aan Job, openbaar God aan hom dat Shaddai ook sy ontsaglike krag saam met sy wysheid gebruik om te regeer.

In die hedendaagse Christendom laat El Shaddai toe dat ons beproef en geteister kan word om onsself leeg te maak en ons sodoende meer met Hom en Sy seëninge te kan vul; dit is wat met Job gebeur het.

7. Yahweh Yireh

Hierdie naam is in Genesis 22:14 deur Abraham aan God gegee.

die betekenis van 888

Uit gehoorsaamheid aan God se bevel het Abraham sy Seun Isak op die altaar as offer gebring. Voordat Abraham sy Seun kon doodmaak, het God hom gekeer en eerder 'n ram voorsien. Die verlossing wat God daardie dag op die berg Moria voorsien het, het Abraham gemotiveer om die plek Yahweh Jireh te noem: God is inderdaad kragtig en getrou om in al ons behoeftes te voorsien.

Die naam Yahweh Jireh is 'n belofte om ons van sonde te red. Ons moet sterf uit ons sondige natuur (Romeine 6:23), maar Yahweh Yireh het in ons plek 'n offer gebring, sy enigste geliefde Seun, die lam wat die sonde van die wêreld afwas (Johannes 1:29).

Die betekenis van Jehovah Jireh hou nie verband met natuurlike materiële voorspoed nie, maar word vervul in die persoon van Christus deur sy offer op Golgota, want Hy is die offerlam wat God voorsien het om sy volk te verlos en is in ons plek geoffer.

8. Yahweh Nissi

Jehovah Nissi beteken dat die Here my vlag is, van die oorspronklike Yahweh-nisi.

Moses het hierdie naam aan God gegee na die nederlaag van die Amalekiete. Moses het dus 'n altaar opgerig en hom Jehovah Nissi genoem, met die klem op God se leierskap wat die oorwinning van sy volk verseker ( Eksodus 17:15 ).

Die volk van God het vroeër onder die wet teen vlees en bloed geveg. Vandag veg die gelowige die stryd om goeie trou en voer hy 'n geestelike stryd in die krag van die Heilige Gees teen die bose magte van die onsigbare wêreld. Efesiërs 6.10-20 sê dat ons moet aantrek die volle wapenrusting van God en word sterk in die Here deur sy krag en krag.

9. Jehovah Rapha

Jehovah-Rapha (Yahweh Rapha) beteken dat die Here in Hebreeus genees.

Jehovah Rapha (Eksodus 15:26) gee die Israeliete die opdrag dat hulle aandag moet gee aan die Here u God en goed moet doen voor Hom, sy gebooie gehoorsaam en al sy gebooie onderhou.

Ek sal geen van die siektes wat ek aan die Egiptenaars gebring het, oor julle bring nie, want Ek is die Here wat julle genees. Jehovah Rapha het die krag om fisies te genees ( 2 Konings 5:10 ), emosioneel ( Psalm 34:18 ), verstandelik ( Daniël 4:34 ), en geestelik ( Psalm 103: 2-3 ).

Jesus Christus het getoon dat Hy die Groot dokter is wat die siekes genees. In Galilea het Jesus na verskillende dorpe gegaan om elke siekte onder die mense te genees (Matteus 4:23). Boonop beskryf Jehovah Rapha ook genesing in nasies (2 Kronieke 7: 13).

Wat 'n troos is dit om te weet dat God Jehovah-Rapha is wat ons liggame kan genees en ons verhouding met Hom kan herstel en herstel.

Openbaring 21: 4-5 belowe dat hulle trane afgevee sal word en dat die dood nie meer bekend sal wees nie, en dat daar ook geen droefheid, gehuil of lyding sal wees nie, want die vorige dinge het verbygegaan.

En hy wat op die soewereiniteit sit, het gesê: Sien, ek maak alles nuut. God se identiteit as Jehovah Rapha maak hierdie toekomstige genesing en herstel 'n betroubare belofte.

10. Yahweh Shalom

The Lord Our Peace (Rigters 6:24) - die naam wat Gideon gegee het by die altaar wat gebou is nadat die Engel van die Here hom verseker het dat hy nie sou sterf nie, aangesien hy gedink het dit sou onvermydelik gebeur, nadat hy Hom later gesien het.

liefde is geduldige skrif

In die boek Jesaja (54:10) vind ons vrede vir die herstelde verhouding met God. Die ware vrede sal kom wanneer God sy vredesverbond met sy uitverkorenes sluit.

God sal die onregverdiges (beskryf as die dorings en distels in sy wingerd) vernietig, tensy hulle vrede met Hom maak (Jesaja 27: 5). Vir hierdie doel sal hy sy Vredevors gee en dit sal eindeloos wees. Daardie vrede sal die vrug van geregtigheid wees, en die uitwerking daarvan is rus en veiligheid tot in ewigheid (Jesaja 32:17).

Afsluiting

Ten slotte sien ons by verskeie geleenthede dat God Homself op 'n besondere manier in sy Woord geopenbaar het, na aanleiding van 'n gegewe situasie wat in die harte van mense van daardie tyd 'n begeerte tot God soek het met 'n diepe dors om Hom te ken.

God is almagtig. God is alomteenwoordig. Watter naam ook al wat uit die mond van gelowiges kom, God is God.

Vind Uit U Aantal Engel

Sien Ook: