Leer 'n kind op die manier waarop hy moet gaan

Vind Uit U Aantal Engel

Om 'n kind op te lei in die manier waarop hy moet gaan, lyk in teorie na 'n eenvoudige en Christelike ouerskapbeginsel. In die praktiese toepassing is hierdie Skrif egter baie ingewikkeld en veroorsaak dat baie ouers die ware betekenis daarvan bevraagteken.In hierdie artikel sal ons ondersoek wat hierdie skrifteks beteken vir moderne Christenouers wat probeer om godvresende kinders groot te maak in 'n sekulêre samelewing.Wat beteken dit om 'n kind op te lei in die manier waarop hy moet gaan?

Alhoewel ek van mening is dat ons almal kan saamstem dat die opvoeding van 'n kind 'n direkte verwysing na kinderopvoeding is, word die teks onmiddellik ingewikkeld deur voor te stel hoe hy moet gaan.Behalwe die feit dat hierdie ou skrifgeleerde die hele vroulike geslag weglaat, beklemtoon dit ook die feit dat Christene baie verskil in hulle geloof in die Bybel. Kom ons neem ter wille van hierdie skrywe aan dat hy na alle kinders verwys en dinge daarvandaan uitsorteer.

Ons eerste uitgawe berus in Bybelse vertaling. Terwyl baie Christenouers stewig langs die King James Version staan, verkies ander 'n meer moderne vertaling wat die frase kan beïnvloed, die manier waarop hy moet gaan. Kom ons kyk na 'n paar weergawes:Leer 'n kind op soos hy moet gaan; en as hy oud is, sal hy nie daarvan afwyk nie.

Spreuke 22: 6

Begin kinders op die manier waarop hulle moet gaan,
en selfs as hulle oud is, sal hulle nie daarvan afwyk nie.

Spreuke 22: 6 New International Version (NLV)

Leer 'n kind op in die manier waarop hy moet gaan;
selfs as hy oud is, sal hy nie daarvan afwyk nie.Spreuke 22: 6 Afrikaans Standard Version (ESV)

Lei u kinders op die regte pad,
en as hulle ouer is, sal hulle dit nie verlaat nie.

Spreuke 22: 6 New Living Translation (NLT)

Soos u kan sien, is daar baie ruimte om in vertaling verlore te raak. Maar die algemene betekenis van die teks is dat ouers 'n kind moet behandel, grootmaak, lei en lei volgens hul Christelike geloof. Hierdie allesomvattende richtlijn bevat alle aspekte van 'n kind se lewe, van eet tot speel, aantrek, dink en praat.

Een gewilde interpretasie kan gevind word in Efesiërs 6: 4, waar die Bybel sê: En vaders, moet julle kinders nie toornig maak nie;

Efesiërs 6: 4 kan geïnterpreteer word dat kinders opgevoed moet word om God te leer ken en in Hom te glo met onderrig en dissipline van die ouerlike figuur. Maar let op dat Efesiërs 6: 4 direk met vaders praat, wat natuurlik problematies is in die moderne tyd waar baie alleenstaande moeders alleen verantwoordelik is vir die grootmaak van kinders.

'N Teenoorgestelde mening van die Skrif sê dat Spreuke 22: 6 eintlik 'n waarskuwing vir ouers is dat hulle 'n kind reg moet grootmaak, anders sal hy verdwaal as hy ouer word. Baie Bybelgeleerdes het met hierdie interpretasie saamgestem.

Wat in elk geval duidelik is, is dat die Skrif die gesag aan die ouer oorlaat om die kind se manier te bepaal moet gaan. Dit is nie vir skole of regerings om te besluit nie. Dit is die enigste reg en verantwoordelikheid van die ouer om die kind groot te maak met leiding volgens Bybelse leerstellings.

betekenis van getalle 333

Maar ons hoef nie teoloë te wees om ons eie siening van goeie of slegte kinders volgens ons Christelike lewens te verstaan ​​nie. Ons moet ons kinders die kinders leer om in geloof te wandel, in die evangelie te glo en hulle lewens daaraan toe te wy om die beste dienaars van die Here te word.

Christelike Ouerskap

As Christene het ons die verantwoordelikheid om God in gees en in waarheid te dien. Dit sluit 'n sterk gebedslewe en geestelike verbintenis met God in, asook die demonstrasie van die vrugte van die gees volgens Galasiërs 5: 22-23 :

Maar die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, verdraagsaamheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar geen wet nie.

Galasiërs 5: 22-23 Nuwe internasionale weergawe (NIV)

As ouers is ons verplig om ons beste eienskappe aan ons kinders oor te dra met die vertroue dat hulle sal opgroei om die kinderjare tot in die volwassenheid te onthou. Die Bybel beveel dit selfs in Deuteronomium 6: 6-7 :

Hierdie gebooie wat ek u vandag gee, moet op u harte wees. Beïndruk hulle op u kinders. Praat oor hulle as u tuis sit en as u langs die pad loop, as u gaan lê en as u opstaan.

Deuteronomium 6: 6-7 Nuwe Internasionale Weergawe (NIV)

Dit is duidelik dat ons Christelike oortuigings en tradisies bedoel is om by ons kinders ingeboesem te word. Dit is die manier waarop hulle moet gaan en ons hoop dat die sekulêre samelewing nie hul sedes op die pad na volwassenheid sal bederf nie.

Dit is slegs een aspek van Christelike Ouerskap , maar die onderrig van geloof en spiritualiteit is ons primêre verantwoordelikheid as versorgers van jong siele wat ons op 'n jong ouderdom aan Christus toewy. Hoe bereik ons ​​dit? Deur lewende voorbeelde te wees en liefde vir God en die mens in ons daaglikse lewens aan te toon. Onthou dat ons kinders eers konsekwent navolg wat hulle sien.

In die Bybelse tyd hoef ouers beslis nie te veg teen sosiale media, openbare skole en 'n magdom ander negatiewe invloede wat die Christelike onderrig weerspreek nie, maar ons doen hierdie taak as ons 'n nuwe lewe skep.

Ouers Lief

Die grootste geskenk wat ons ons kinders kan gee, is die ouers se liefde . Sodoende leer ons hulle om ons lief te hê in ruil daarvoor, om hulleself lief te hê en om God lief te hê. Ons is die eerste goddelike voorbeeld wat ons kinders teëkom en deur die ideale eienskappe van 'n Christen aan te toon - soos in die Bybel aangedui - leer hulle om te praat hoe ons praat, optree hoe ons optree en hou van hoe ons liefhet. Dit is 'n ontsaglike verantwoordelikheid, maar daar is 'n groot beloning vir ons opoffering as ons kinders grootword en hulle aan daardie kinderlesse hou.

Ons kinders se lewensuitkyk word gevorm deur die omgewing wat ouers gedurende hul vormingsjare skep. Maar kinders het ook 'n verantwoordelikheid, selfs tydens hul jeug. Efesiërs 6: 1-3 sê: Kinders, gehoorsaam julle ouers in die Here, want dit is reg. 'Eer jou vader en jou moeder' (dit is die eerste gebod met 'n belofte), 'sodat dit met jou goed kan gaan en dat jy lank in die land kan lewe'

Vind Uit U Aantal Engel

Sien Ook: