Vertrou op die Here met u hele hart

Vind Uit U Aantal Engel

Om God te vertrou is 'n kruising van geloof en geloof, gebaseer op wat ons gesien het hoe God in die verlede doen en wat ons weet dat hy in die toekoms kan doen.Vertroue op die Here begin wanneer ons Christene word en ons lewens daartoe verbind om God te dien. Op hierdie oomblik vertrou en glo ons dat God ons vergewe vir al ons sondes en dat ons siel gereinig is.Namate ons in geloof groei, openbaar die Here homself aan ons in ons daaglikse lewens en word ons geloof natuurlik toeneem met geestelike volwassenheid. Hoe meer ons God ken, hoe meer moet ons God vertrou.Johannes 15: 5 vertel ons dat ons sonder God niks kan bereik nie. Ons het God nodig vir alle dinge.

Hoe om volkome op God te vertrou

5Vertrou op die Here met jou hele hart
en steun nie op jou eie insig nie;
6onderwerp hom aan al u weë,
en hy sal jou paaie gelyk maak.Spreuke 3: 5-6 New International Version (NIV)

Om op God te vertrou begin heeltemal met die erkenning dat God die outeur en skepper van alle dinge is. As ons soggens wakker word, is dit omdat God dit toegelaat het. As orkane ons stede omseil, is dit omdat God dit beveel het. Selfs wanneer 'n tragedie in ons lewens tref, is dit omdat God dit toegelaat het.

As ons God in alle dinge begin raaksien, kan ons leer om God in alle dinge te vertrou. Die Skrif sê ons moet nie van ons eie begrip afhanklik wees nie, maar besef dat die mensdom nie in staat is om God se wil te begryp nie. Ons is Sy skape en moet ons aan Hom onderwerp.

8Want my gedagtes is nie u gedagtes nie,
U weë is ook nie my weë nie,
spreek die Here.
9Soos die hemel hoër is as die aarde,
so is my weë hoër as u weë
en my gedagtes as jou gedagtes.Jesaja 55: 8-9 Nuwe internasionale weergawe (NAV)

Ons sal nooit alles verstaan ​​wat God toelaat om in ons lewens te gebeur nie, goed of sleg. Maar ons moet vertrou dat God weet en wil wat die beste is vir ons, sy kinders. 'N Goeie plek om te begin is deur eenvoudig die Bybel te lees. God se woord lig ons in oor wat God reeds gedoen het en bied ons troos, in die wete dat God alles kan doen.

Vertrou op God in moeilike tye

Waarom is dit belangrik dat elke Christen die gewoonte het om God in alles te vertrou? Want ongeag wie dit is, daar sal op 'n stadium moeilike tye in u lewe opduik. As u die gewoonte het om God in alles te vertrou, word dit baie makliker om u probleme in Sy hande te plaas. Dit is miskien nie fisies makliker of finansieel makliker nie, maar dit is makliker vir u gees en benadeel nie u geloof nie.

In 'n brief aan die Filippense , Het apostel Paulus geskryf dat hoewel hy bly was dat die Here uiteindelik vir hom besorg was, hy die hele tyd vertrou het dat die Here besorg was, selfs as Paulus dit nie kon sien nie.

Die ergste ding wat ons in moeilike tye kan doen, is om alles op ons eie te probeer regmaak. As gelowiges moet ons ook op God vertrou selfs in moeilike tye wanneer dit lyk asof God ons verlaat het. Onthou, moenie op u eie begrip steun nie.

Die wete dat die lewensprobleme te eniger tyd kan tref, behoort ons te motiveer om vertroue in God 'n gewoonte te maak. As u bankrekening goed lyk, vertrou op God. Vertrou op God as u 'n nuwe werk kry. As jou liggaam gesond is, vertrou op God. Want as 'n moeilike situasie ontstaan, sal u weet dat God u lewe na die goeie tye kan herstel.

Vertrou op die Here Bybelverse

Jesaja 41:10 ABA

Moenie vrees nie, want Ek is met julle; wees nie bevrees nie, want Ek is jou God; Ek sal jou versterk, Ek sal jou help, Ek sal jou ondersteun met my regverdige regterhand.

Spreuke 3: 5-6

Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie begrip nie. Erken hom in al u weë, en hy sal u paaie gelykmaak.

Deuteronomium 31: 6

Wees sterk en moedig. Moenie bang wees nie, en wees nie bevrees vir hulle nie, want dit is die Here jou God wat saam met jou gaan. Hy sal jou nie verlaat of verlaat nie.

Filippense 4: 6-7

Wees oor niks besorg nie, maar laat u versoeke in alles deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend word. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle gemoedere bewaar in Christus Jesus.

Psalm 46: 1 ABA

Aan die koormeester. Van die seuns van Korag. Volgens Alamoth. N lied. God is ons toevlug en sterkte, 'n baie hulp in die moeilikheid.

Jakobus 1: 2-4

Beskou dit as vreugde, my broers, as julle allerhande beproewings ondergaan, want julle weet dat die toetsing van julle geloof standvastigheid oplewer. En laat standvastigheid sy volle uitwerking hê, sodat julle volmaak en volkome kan wees, sonder gebrek aan niks.

1 Petrus 5: 7 ESV

Werp al u sorge op hom, want hy sorg vir u.

Johannes 14:27 ABA

Vrede laat ek vir julle na; my vrede gee ek aan u. Ek gee nie vir jou soos die wêreld gee nie. Laat julle harte nie ontsteld wees nie, en laat hulle nie bang wees nie.

Josua 1: 9 ABA

Het ek jou nie beveel nie? Wees sterk en moedig. Moenie bang wees nie, en wees nie bevrees nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy gaan.

Psalm 27: 1 ABA

Van David. Die Here is my lig en my heil; vir wie sal ek bang wees? Die Here is die vesting van my lewe; vir wie sal ek bang wees?

Romeine 8:28 ABA

En ons weet dat vir diegene wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir diegene wat volgens sy voorneme geroep is.

Johannes 16:33 ESV

Ek het hierdie dinge vir julle gesê, sodat julle vrede in my kan hê. In die wêreld sal u verdrukking beleef. Maar hou moed; Ek het die wêreld oorwin.

Spreuke 3: 5

Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie begrip nie.

Psalm 56: 3 ABA

As ek bang is, vertrou ek op u.

Psalm 34:17 ABA

As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here en red hulle uit al hulle probleme.

1 Kronieke 16:11

Soek die Here en sy sterkte; soek voortdurend sy teenwoordigheid!

Filippense 4: 6

Wees oor niks besorg nie, maar laat u versoeke in alles deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend word.

z meisie name in die bybel

Psalm 118: 8 ABA

Dit is beter om by die Here te skuil as om op die mens te vertrou.

2 Korintiërs 9: 8

En God is in staat om alle genade vir u oorvloedig te maak, sodat u ten alle tye in alle dinge genoegsaam kan wees;

2 Korintiërs 4: 16-18

Ons verloor dus nie moed nie. Alhoewel ons uiterlike vermorsel word, word ons innerlike elke dag vernuwe. Want hierdie ligte tydelike verdrukking berei vir ons 'n ewige gewig van heerlikheid voor wat bo alle vergelyking is, aangesien ons nie kyk na die sigbare dinge nie, maar na die onsigbare. Want die sigbare dinge is verbygaande, maar die onsigbare is ewig.

Romeine 8: 38-39

Want ek is seker dat nóg die dood of die lewe, nóg die engele of die heersers, of die huidige of toekomstige dinge, of kragte, nóg die hoogte of diepte, of enigiets anders in die hele skepping, ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus ons Here.

Romeine 8:18

Want ek meen dat die lyding van die huidige tyd nie die moeite werd is om te vergelyk met die heerlikheid wat aan ons geopenbaar moet word nie.

Nahum 1: 7 ABA

Die Here is goed, 'n vesting in die dag van benoudheid; hy ken diegene wat by hom skuil.

Psalm 62: 8 ABA

Vertrou ten alle tye op hom, o mense; stort u hart voor hom uit; God is vir ons 'n toevlug. Selah

Psalm 50:15 ABA

En roep My aan in die dag van benoudheid; Ek sal jou red, en jy moet my verheerlik.

Psalm 34: 17-18

As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here en red hulle uit al hulle probleme. Die Here is naby die gebrokenes van hart en red die verbryselde van gees.

Filippense 4:19

En my God sal in elke behoefte van u voorsien volgens sy rykdom in heerlikheid in Christus Jesus.

Jeremia 29:11 ABA

Want ek ken die planne wat ek vir julle het, spreek die Here, planne vir welsyn en nie met kwaad nie, om julle 'n toekoms en 'n hoop te gee.

Jesaja 40: 28-31 ESV

Het jy nie geweet nie? Het jy nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, die Skepper van die eindes van die aarde. Hy raak nie flou of word moeg nie; sy begrip is ondeurgrondelik. Hy gee krag aan die floues, en aan hom wat geen krag het nie, verhoog hy krag. Selfs jongmense sal flou word en moeg word, en jongmanne word uitgeput; maar die wat op die Here wag, sal hulle krag vernuwe; hulle sal opklim met vlerke soos arende; hulle sal hardloop en nie moeg word nie; hulle sal loop en nie flou word nie.

Jesaja 26: 4 ESV

Vertrou vir ewig op die Here, want die Here God is 'n ewige rots.

Psalm 91: 1-2

Wie in die skuilplek van die Allerhoogste woon, sal in die skaduwee van die Almagtige bly. Ek sal vir die Here sê: My toevlug en my vesting, my God, op wie ek vertrou.

Psalm 23: 4 ABA

Al gaan ek deur die dal van doodskaduwee, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my; jou stok en jou staf, hulle troos my.

Eksodus 15: 2 ABA

Die Here is my krag en my lied, en Hy het my tot heil geword; dit is my God, en ek sal hom loof, die God van my vader, en ek sal hom verhoog.

Jakobus 1:12 ABA

Salig is die man wat standvastig bly onder die beproewing, want as hy die toets deurstaan ​​het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat God beloof het aan die wat hom liefhet.

Romeine 15:13 ABA

Mag die God van hoop u vervul met alle vreugde en vrede in die geloof, sodat u oorvloedig kan wees in die krag van die Heilige Gees.

Johannes 14: 6 ESV

Jesus sê vir hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie.

Matteus 11: 28-30

Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op u en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en u sal rus vind vir u siel. Want my juk is sag en my las is lig.

Spreuke 3: 6

Erken hom in al u weë, en hy sal u paaie gelykmaak.

Psalm 91: 1-16

Wie in die skuilplek van die Allerhoogste woon, sal in die skaduwee van die Almagtige bly. Ek sal vir die Here sê: My toevlug en my vesting, my God, op wie ek vertrou. Want Hy sal jou verlos uit die strik van die voëlvanger en uit die dodelike pes. Hy sal jou bedek met sy vlerke, en onder sy vlerke sal jy skuil; sy getrouheid is 'n skild en gespier. U sal nie bang wees vir die skrik van die nag of vir die pyl wat bedags vlieg nie, ...

Psalm 37: 5 ABA

Gee jou weg aan die Here oor; vertrou op hom, en hy sal optree.

Psalm 37: 1-40

Van David. Moenie bang wees vir jouself as gevolg van die kwaaddoeners nie; wees nie afgunstig op oortreders nie! Want hulle sal gou vervaag soos die gras en verdor soos die groen kruie. Vertrou op die Here en doen goed; woon in die land en raak bevriend met trou. Verlustig jou in die Here, en Hy sal jou die begeertes van jou hart gee. Gee jou weg aan die Here oor; vertrou op hom, en hy sal optree. …

Psalm 27: 1-14 ESV

Van David. Die Here is my lig en my heil; vir wie sal ek bang wees? Die Here is die vesting van my lewe; vir wie sal ek bang wees? As kwaaddoeners my aanval om my vlees, my teëstanders en my vyande op te eet, is dit hulle wat struikel en val. Alhoewel 'n leër teen my kamp opslaan, sal my hart nie vrees nie; alhoewel daar oorlog teen my ontstaan, sal ek vol vertroue wees. Een ding het ek van die Here gevra, waarna ek sal soek: dat ek al die dae van my lewe in die huis van die Here kan woon, om te kyk na die skoonheid van die Here en om navraag te doen in sy tempel. Want Hy sal my wegsteek in sy skuilplek in die dag van benoudheid; hy sal my verberg onder die dekking van sy tent; Hy sal my hoog op 'n rots hef. …

Psalm 23: 1-6 ESV

'N Psalm van Dawid. Die Here is my herder; Ek sal nie wil hê nie. Hy laat my in groen weivelde gaan lê. Hy lei my langs stil waters. Hy herstel my siel. Hy lei my op paaie van geregtigheid ter wille van sy naam. Al gaan ek deur die dal van doodskaduwee, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my; jou stok en jou staf, hulle troos my. U berei 'n tafel voor my in die teenwoordigheid van my vyande; jy salf my hoof met olie; my beker loop oor. …

Psalm 18:30 ABA

Hierdie God - sy weg is volmaak; die woord van die Here bewys waar; hy is 'n skild vir almal wat by hom skuil.

Psalm 9:10 ABA

En diegene wat u naam ken, vertrou op U, want U, Here, het die wat U soek, nie verlaat nie.

Psalm 9: 9 ABA

Die Here is 'n vesting vir die verdruktes, 'n vesting in tye van benoudheid.

Psalm 9: 9-10

Die Here is 'n vesting vir die verdruktes, 'n vesting in tye van benoudheid. En diegene wat u naam ken, vertrou op U, want U, Here, het die wat U soek, nie verlaat nie.

Nehemia 8:10 ABA

Toe sê hy vir hulle: Gaan! Eet die vet en drink soet wyn en stuur porsies aan almal wat niks gereed het nie, want hierdie dag is heilig vir ons Here. En word nie bedroef nie, want die vreugde van die Here is u krag.

2 Timoteus 1: 7

Want God het ons 'n gees gegee, nie van vrees nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.

2 Tessalonisense 3:16 ABA

Mag die Here van vrede u altyd te alle tye vrede gee. Die Here is met julle almal.

Filippense 4: 6-8

Wees oor niks besorg nie, maar laat u versoeke in alles deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend word. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle gemoedere bewaar in Christus Jesus. Laastens, broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, as daar uitnemendheid is, as daar iets is wat lofwaardig is, dink oor hierdie dinge.

1 Korintiërs 13: 7 ESV

Liefde dra alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.

Romeine 5: 3-4

Meer nog, ons verheug ons oor ons lyding, in die wete dat lyding uithouvermoë voortbring, en uithouvermoë karakter produseer, en karakter hoop,

Johannes 3: 16-17

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy Seun nie in die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld deur hom gered te word.

serge gainsbourg jane birkin

Jesaja 41: 1-29 ESV

Luister in stilte na my, o kuslande; laat die volke hul krag vernuwe; laat hulle nader, laat hulle dan praat; laat ons saam nader kom vir die oordeel. Wie het een uit die ooste opgewek wat die oorwinning by elke stap ontmoet? Hy gee nasies voor hom op, sodat hy konings onder die voete vertrap; Hy maak hulle soos stof met sy swaard, soos gedrewe stoppels met sy boog. Hy jaag hulle agterna en gaan veilig verder, op paaie wat sy voete nie getrap het nie. Wie het dit gedoen en gedoen, die generasies van die begin af gebel? Ek, die Here, die eerste en met die laaste; Ek is hy. Die kuslande het gesien en is bang; die eindes van die aarde bewe; hulle het nader gekom en gekom. …

Jesaja 40:31 ABA

Maar die wat op die Here wag, sal hulle krag vernuwe; hulle sal opklim met vlerke soos arende; hulle sal hardloop en nie moeg word nie; hulle sal loop en nie flou word nie.

Psalm 105: 4 ABA

Soek die Here en sy sterkte; soek voortdurend sy teenwoordigheid!

Psalm 55:22 ABA

Werp jou las op die Here, en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit toelaat dat die regverdiges beweeg word nie.

2 Kronieke 16: 9

Want die oë van die Here loop heen en weer oor die hele aarde om sterk ondersteuning te gee aan diegene wie se hart onberispelik teenoor hom is. U het dwaas hierin gedoen, want van nou af sal u oorloë hê.

Deuteronomium 31: 8

Dit is die Here wat voor u uit gaan. Hy sal by jou wees; hy sal jou nie verlaat of verlaat nie. Moenie bang wees of ontsteld wees nie.

1 Petrus 5:10 ABA

En nadat u 'n rukkie gely het, sal die God van alle genade, wat u geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus, u self herstel, bevestig, versterk en bevestig.

1 Petrus 4: 12-13

Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vurige beproewing wanneer dit by u kom om u te toets nie, asof iets vreemds met u gebeur. Maar wees bly vir sover jy die lyding van Christus deel, sodat jy ook kan jubel en bly wees wanneer sy heerlikheid geopenbaar word.

1 Petrus 1: 6-7 ESV

Hieroor is u bly, alhoewel u nou, indien nodig, bedroef was deur verskillende beproewinge, sodat die getrouheid van u geloof — kosbaarder as goud wat vergaan, hoewel dit deur vuur getoets word - tot gevolg kan hê in lof en heerlikheid en eer by die openbaring van Jesus Christus.

Jakobus 1: 2-3

Beskou dit as vreugde, my broers, as julle allerhande beproewings ondergaan, want julle weet dat die toetsing van julle geloof standvastigheid oplewer.

1 Timoteus 1:12 ESV

Ek dank Hom wat my krag gegee het, Christus Jesus, onse Here, omdat hy my getrou beoordeel het en my aangestel het in sy diens,

Filippense 4:13

Ek is tot alles in staat deur hom wat my versterk.

Filippense 4: 12-13

Ek weet hoe om laag te word, en ek weet hoe om oorvloedig te wees. In alle omstandighede het ek die geheim geleer om volop en honger, oorvloed en nood die hoof te bied. Ek is tot alles in staat deur hom wat my versterk.

Filippense 4: 8-9

Laastens, broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, as daar uitnemendheid is, as daar iets is wat lofwaardig is, dink oor hierdie dinge. Wat u in my geleer en ontvang en gehoor en gesien het - oefen hierdie dinge, en die God van vrede sal met u wees.

2 Korintiërs 12: 9-10

Maar Hy sê vir my: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Daarom sal ek my nog meer roem oor my swakhede, sodat die krag van Christus op my kan rus. Ter wille van Christus is ek dus tevrede met swakhede, beledigings, ontberinge, vervolgings en rampe. Want as ek swak is, dan is ek sterk.

2 Korintiërs 12: 8-10

Drie keer het ek die Here hieroor gepleit dat dit my moet verlaat. Maar Hy sê vir my: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Daarom sal ek my nog meer roem oor my swakhede, sodat die krag van Christus op my kan rus. Ter wille van Christus is ek dus tevrede met swakhede, beledigings, ontberinge, vervolgings en rampe. Want as ek swak is, dan is ek sterk.

2 Korintiërs 9:10

Hy wat saad aan die saaier verskaf en brood vir voedsel, sal jou saad voorsien en vermeerder vir saai en die oes van jou geregtigheid vermeerder.

2 Korintiërs 1: 3-4

Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, die Vader van barmhartighede en God van alle vertroosting, wat ons in al ons verdrukking troos, sodat ons diegene wat in enige ellende verkeer, kan troos met die troos waarmee ons word self deur God getroos.

1 Korintiërs 16:13 ABA

Wees waaksaam, staan ​​vas in die geloof, tree op soos mans, wees sterk.

1 Korintiërs 10:13 ESV

Geen versoeking het u ingehaal wat nie algemeen by die mens is nie. God is getrou en Hy sal nie toelaat dat jy bo jou vermoë versoek word nie, maar met die versoeking sal Hy ook die ontsnappingsweg bied, sodat jy dit kan verduur.

Romeine 8:31

Wat sal ons dan oor hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees?

Johannes 3:16 ESV

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

Habakuk 3:19 ABA

God, die Here, is my krag; hy maak my voete soos die van die takbokke; hy laat my op my hoogtes trap. Aan die koormeester: met snaarinstrumente.

Jesaja 41:13 ABA

Want Ek, die Here jou God, hou jou regterhand vas; dit is Ek wat vir jou sê: Moenie vrees nie, dit is ek wat jou help.

Jesaja 26: 3-4

U hou hom in volle vrede wie se gedagtes op u bly, omdat hy op u vertrou. Vertrou vir ewig op die Here, want die Here God is 'n ewige rots.

SPREUKE 18:10 NLV

Die naam van die Here is 'n sterk toring; die regverdige loop dit raak en is veilig.

Psalm 86: 7 ABA

In die dag van my benoudheid roep ek U aan, want U antwoord my.

Psalm 46: 2 ABA

Daarom sal ons nie vrees nie, alhoewel die aarde meegee, alhoewel die berge in die hart van die see beweeg word,

Psalm 32: 7-8

U is vir my 'n skuilplek; U bewaar my van moeilikheid; jy omring my met uitroepe van bevryding. Selah, ek sal u onderrig en u leer hoe u moet gaan; Ek sal u raad gee met my oog op u.

Psalm 30: 5 ABA

Want sy woede is net vir 'n oomblik, en sy guns is vir 'n leeftyd. Gehuil bly dalk die nag, maar vreugde kom saam met die oggend.

Psalm 27: 5 ABA

Want Hy sal my wegsteek in sy skuilplek in die dag van benoudheid; hy sal my verberg onder die dekking van sy tent; Hy sal my hoog op 'n rots hef.

1 Johannes 5: 14-15

En dit is die vertroue wat ons teenoor hom het, dat as ons iets volgens sy wil vra, Hy ons hoor. En as ons weet dat hy ons hoor in alles wat ons vra, weet ons dat ons die versoeke het wat ons van hom gevra het.

1 Petrus 4:11

Wie spreek, soos een wat spreek oor God; elkeen wat dien, as een wat dien deur die krag wat God voorsien - sodat God in alles deur Jesus Christus verheerlik kan word. Aan Hom behoort heerlikheid en heerskappy vir ewig en altyd. Amen.

Jakobus 1: 3-4 NLV

Want julle weet dat die toets van julle geloof standvastigheid oplewer. En laat standvastigheid sy volle uitwerking hê, sodat julle volmaak en volkome kan wees, sonder gebrek aan niks.

Hebreërs 12: 1-29

Aangesien ons omring is deur so 'n groot wolk van getuies, laat ons dan ook elke gewig en die sonde wat so vas klou, opsy sit en laat ons die wedloop wat voor ons lê volhard met die oog op Jesus, die stigter en vervolmaakter van ons geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag en aan die regterhand van die troon van God sit. Beskou hom wat so 'n vyandigheid teen homself van sondaars verduur het, sodat jy nie moeg of moedeloos word nie. In u stryd teen die sonde het u nog nie weerstand gebring tot u bloed vergiet nie. En het u die vermaning wat u as seuns aanspreek, vergeet? My seun, moet die dissipline van die Here nie ligtelik ag nie, en ook nie moeg word as u hom bestraf nie. …

2 Timoteus 4:17

Maar die Here het by my gestaan ​​en my versterk, sodat deur my die boodskap ten volle verkondig kon word en al die heidene dit kon hoor. So ek is uit die leeu se bek gered.

2 Timoteus 1:12 ESV

Daarom ly ek soos ek. Maar ek skaam my nie, want ek weet aan wie ek geglo het, en ek is oortuig dat hy tot op die dag kan bewaar wat aan my toevertrou is.

Kolossense 1:13 ABA

Hy het ons uit die domein van die duisternis verlos en ons oorgeplaas na die koninkryk van sy geliefde Seun,

Galasiërs 6: 2

Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus.

2 Korintiërs 12: 9

Maar Hy sê vir my: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Daarom sal ek my nog meer roem oor my swakhede, sodat die krag van Christus op my kan rus.

kontemporêre gospel musiek radiostasies aanlyn

1 Korintiërs 6: 9-20

Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beërwe nie? Moenie mislei word nie: nóg die seksueel immorele of afgodedienaars of egbrekers of mans wat homoseksualiteit beoefen, of diewe, of die gulsiges, of dronkaards, of kwaadsprekers of bedrieërs, sal die koninkryk van God beërwe. En so was sommige van julle. Maar jy is gewas, jy is geheilig, jy is geregverdig in die Naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God. Alles is vir my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is vir my geoorloof, maar ek sal my nie tot slawe laat maak nie. Kos is bedoel vir die maag en die maag vir voedsel - en God sal die een en die ander vernietig. Die liggaam is nie bedoel vir seksuele onsedelikheid nie, maar vir die Here en die Here vir die liggaam. …

Romeine 12: 1-21

Daarom doen ek 'n beroep op julle, broeders, deur die ontferming van God, om julle liggame voor te stel as 'n lewende offer, heilig en vir God aanneemlik, dit is julle geestelike aanbidding. Moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle deur toetsing kan onderskei wat die wil van God is, wat goed en aanvaarbaar en volmaak is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen onder julle om nie meer van homself te dink as wat hy behoort te dink nie, maar om met nugter oordeel te dink, elkeen volgens die mate van geloof wat God toegewys het. Want soos in een liggaam het ons baie lede, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie, so is ons, hoewel baie, een liggaam in Christus en afsonderlik lede van mekaar. …

Romeine 5: 3-5

Meer nog, ons is bly oor ons lyding, in die wete dat lyding volharding produseer, en volharding karakter produseer, en karakter hoop, en hoop maak ons ​​nie skaam nie, want God se liefde is in ons harte gestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.

Romeine 1: 1-32

Paulus, 'n dienskneg van Christus Jesus, geroep om 'n apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God, wat hy vooraf deur sy profete in die heilige Skrif beloof het, aangaande sy Seun, wat na die vlees van Dawid afstam en verklaar is om die Seun van God te wees wat kragtig is volgens die Gees van heiligheid deur sy opstanding uit die dood, Jesus Christus, onse Here, deur wie ons genade en apostelskap ontvang het om die gehoorsaamheid van die geloof te bewerkstellig ter wille van sy naam onder al die nasies,…

Johannes 14: 26-27 ESV

Maar die Helper, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en onthou wat Ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na; my vrede gee ek aan u. Ek gee nie vir jou soos die wêreld gee nie. Laat julle harte nie ontsteld wees nie, en laat hulle nie bang wees nie.

Johannes 13: 7 ABA

Jesus antwoord hom: Wat ek doen, verstaan ​​u nie nou nie, maar later sal u dit verstaan.

Vind Uit U Aantal Engel

Sien Ook: