Wat die Bybel werklik sê oor die drink van wyn

Vind Uit U Aantal Engel

Die Christelike kerk het lankal 'n verbod op houding met betrekking tot die drink van alkohol. Daar is 'n sterk skriftuurlike basis vir hierdie benadering wat ons leer dat ons liggame die tempel van die Here is en as sodanig gerespekteer moet word.Die Bybel gee ons egter nie die opdrag dat gelowiges nie wyn moet drink nie. Omgekeerd verwys die Bybel verskeie kere na die drink van wyn in 'n positiewe konteks - insluitend Nagmaal.Kom ons ondersoek hierdie idee verder terwyl ek verduidelik wat die Bybel eintlik sê oor die drink van wyn, en sommige mites uitdryf wat gereeld deur oningeligte geestelikes verkondig word.

Wat is wyn?

Afgesien van die moderne landbou -tegnieke, is wyn vandag nie veel anders as in die Bybelse tyd nie. Wyn is bloot die sap van druiwe wat mettertyd alkoholies raak terwyl die druiwe fermenteer. Eintlik kan wyn gemaak word van baie vrugte, insluitend appels, bosbessies, pruime en selfs rys, maar druiwe is verreweg die gewildste wynbron.

Gis is ook belangrik vir die fermentasieproses. Die gis verbruik die suiker in die druiwe en sit dit om in etanol, koolstofdioksied en hitte. As die alkoholinhoud ongeveer 15%bereik, sterf die gis natuurlik.Geskiedenis van wyn

Deur die geskiedenis heen is wyn verteer weens die bedwelmende effek daarvan. Maar dit sluit dit nie uit om in die inhoud van die Heilige Bybel genoem te word nie. Trouens, die geskiedenis toon aan dat wyn algemeen voor die lewe van Jesus Christus verbruik is.

Die geskiedenis van wyn dateer al duisende jare terug. Die vroegste kelder is die 6.100 jaar oue Areni-1-wynmakery in Armenië. Maar dit is veilig om te aanvaar dat wyn lank voor die tyd algemeen was.

Een van die vroegste spore van wyn is afkomstig van Georgië (ongeveer 6000 v.C.), Iran (ongeveer 5000 v.C.) en Sicilië (ongeveer 4000 v.C.), hoewel daar bewyse is dat 'n soortgelyke alkoholiese drank vroeër in China gedrink is (ca. .7000 vC). Kennis van wyn het teen 4500 vC op die Balkan gekom en is in antieke Griekeland, Thracië en Rome verteer en gevier.Wyn en godsdiens

Wyn het 'n lang geskiedenis en 'n belangrike rol in verskillende godsdienste. Rooi wyn word deur die ou Egiptenare met bloed geassosieer en is deur die Griekse kultus van Dionysus en die Romeine in hulle Bacchanalia gebruik. Judaïsme bevat ook wyn in die Kiddush en Christendom in die nagmaal .

Wyn en Christenskap

In die Christelike geloof word wyn gebruik in 'n heilige ritueel genaamd die nagmaal, wat sy oorsprong het in die evangelieverslag van die laaste maaltyd ( Lukas 22:19 ) beskryf hoe Jesus brood en wyn met sy dissipels deel en hulle beveel om dit te doen ter nagedagtenis aan my. Oortuigings oor die aard van die nagmaal wissel tussen denominasies.

Terwyl baie Christene die gebruik van wyn uit die druif as noodsaaklik beskou vir die geldigheid van die sakrament, laat sommige protestante ook toe dat selfs gepasteuriseerde druiwesap in plaas van wyn gebruik word.

Wyn is deur alle protestantse groepe in eucharistiese rites gebruik totdat 'n alternatief aan die einde van die 19de eeu ontstaan ​​het Thomas Bramwell Welch (Welch's Grape Juice) het nuwe pasteuriseringstegnieke toegepas om die natuurlike fermentasieproses van druiwesap te stop.

Sommige Christene wat deel was van die groeiende temperamentbeweging, het aangedring op 'n oorskakeling van wyn na druiwesap, en die plaasvervanger versprei vinnig oor 'n groot deel van die Verenigde State, sowel as na ander lande in mindere mate. Daar is 'n voortdurende debat tussen sommige Amerikaanse Protestantse denominasies oor die vraag of wyn vir die nagmaal gebruik mag word of as 'n gewone drankie toegelaat moet word, met katolieke en enkele protestante wat wyn in matigheid toelaat en sommige konserwatiewe protestantse groepe wat die gebruik van alkohol teenstaan. geheel en al.

Wat sê die Bybel eintlik?

As 'n Christen beteken om Christus-agtig te wees in ons lewens, moet ons nie verder as Jesus Christus kyk om ons standpunt oor wynverbruik in te lig nie. By die Laaste Avondmaal drink Jesus wyn en deel dit met die dissipels. In Johannes 2 , Jesus en sy ma het 'n troue bygewoon en in een van die wonderwerke wat die meeste in die Skrif genoem word, het Jesus water in wyn verander - nie gepasteuriseerde druiwesap nie.

Genesis 9 beskryf Noag, God se uitverkorene, en plant 'n wingerd na die groot vloed. Noag het toe die druiwe geoes en wyn gemaak, wat hy gedrink het totdat hy flou geword het! En tog sê dieselfde hoofstuk dat Noag geseën is.

Baie Christelike verboere noem dit Spreuke 23:20 as basis vir die onderrig van onthouding van wyn, maar 'n noukeurige lees van die teks toon dat dit ons nie opdrag gee om wyn te drink nie. Die Skrif gee ons eintlik die opdrag om nie omgang te hê met diegene wat te veel drink nie, want dit maak hulle lui en veroorsaak dat hulle arm is.

Is wyn drink 'n sonde?

In 'n godsdienstige konteks is sonde 'n daad van oortreding teen die goddelike wet. Dit is duidelik dat die drink van gefermenteerde druiwe nie by hierdie beskrywing van sonde pas nie, want daar is geen goddelike wet wat dit verbied nie.

Soos ek opgemerk het, het Jesus Christus self meer as een keer wyn gedeel en die Bybel verklaar dat God het hom sonde gemaak vir ons, wat geen sonde geken het nie; sodat ons die geregtigheid van God in hom kan word . - 2 Korintiërs 5:21

In Romeine 8: 3-4 , Paulus is versigtig om te sê dat Jesus ingekom het die gelykenis van sondige vlees, maar veroordeel sonde terwyl hy in die vlees was. Die Bybel skryf geen sonde aan Jesus toe nie.

Bybelverse oor wyn

Numeri 28:14

'Hulle drankoffers is 'n halwe hin wyn vir 'n bul en 'n derde van 'n hin vir die ram en 'n kwart hin vir 'n lam; dit is die brandoffer van elke maand gedurende die maande van die jaar.

Deuteronomium 32: 37-38

En Hy sal sê: ‘Waar is hulle gode, die rots waarin hulle hul toevlug gesoek het? ‘Wie het die vet van hulle offers geëet en die wyn van hulle drankoffer gedrink? Laat hulle opstaan ​​en u help, laat hulle u skuilplek wees!

2 Kronieke 32:28

stoorkamers ook vir die produksie van graan, wyn en olie, krale vir allerhande beeste en skaapkrale vir die kuddes.

1 Samuel 1:24

En toe sy hom gespeen het, neem sy hom met haar saam met 'n driejarige bul en 'n efa meel en 'n kruik wyn en bring hom na die huis van die HERE in Silo, alhoewel die kind nog jonk was .

Esra 6: 8-10

Boonop gee ek 'n bevel oor wat u vir hierdie ouderlinge van Juda moet doen tydens die heropbou van hierdie huis van God: die volle koste moet aan hierdie mense uit die koninklike skatkis betaal word uit die belasting van die provinsies oorkant die rivier , en dit sonder versuim. Alles wat nodig is, beide jong bulle, ramme en lammers as 'n brandoffer aan die God van die hemel, en koring, sout, wyn en salfolie, soos die priesters in Jerusalem versoek, moet dit daagliks sonder versuim aan hulle gegee word, sodat hulle aanvaarbare offers aan die God van die hemel kan bring en vir die lewe van die koning en sy seuns kan bid.

1 Kronieke 9:29

Sommige van hulle is ook aangewys oor die meubels en oor al die gereedskap van die heiligdom en oor die fynmeel en die wyn en die olie en die wierook en die speserye.

Nehemia 13:12

Die hele Juda het toe die tiendes van die graan, wyn en olie na die voorraadkamers gebring.

1 Kronieke 27:27

Simeï, die Ramatiet, het die wingerde beheer; en Zabdi, die Sifmiet, het beheer oor die opbrengs van die wingerde wat in die wynkelders geberg is.

Numeri 18: 11-12

Dit is ook uwe, die offer van hulle geskenk, al die beweegoffers van die kinders van Israel; Ek het dit aan u en aan u seuns en dogters saam met u gegee as 'n ewige toewysing. Elkeen van u huishoudings wat skoon is, mag dit eet. Al die beste van die vars olie en al die beste van die vars wyn en van die graan, die eerstelinge van die wat hulle aan die HERE gee, dit gee Ek aan julle.

2 Kronieke 11: 11-12

Hy het ook die vestings versterk en offisiere daarin gesit en voedsel, olie en wyn opgegaar. Hy het skilde en spiese in elke stad gesit en dit baie versterk. So het hy Juda en Benjamin vasgehou.

Deuteronomium 12:17

U mag nie die tiendes van u graan of nuwe wyn of olie, of die eersgeborene van u kudde of kudde, of u belofte wat u belowe, of u vrywillige offergawes of die bydrae van u hand, binne u poorte eet nie .

Nehemia 10: 37-39

Ons sal ook die eerste van ons deeg, ons bydraes, die vrug van elke boom, die nuwe wyn en die olie na die priesters in die kamers van die huis van ons God en die tiende van ons grond aan die Leviete bring, vir die Dit is die Leviete wat die tiendes in al die plattelandse dorpe ontvang. Die priester, die seun van Aäron, moet by die Leviete wees wanneer die Leviete tiendes ontvang, en die Leviete moet die tiende van die tiendes na die huis van onse God bring, na die kamers van die voorraadkamer. Want die kinders van Israel en die seuns van Levi moet die graan, die nuwe wyn en die olie na die kamers bring; daar is die gereedskap van die heiligdom, die priesters wat bedien, die poortwagters en die sangers. Daarom sal ons die huis van ons God nie verwaarloos nie.

Deuteronomium 14: 23-26

Jy moet eet voor die aangesig van die HERE jou God op die plek waar Hy kies om sy naam vas te stel, die tiendes van jou graan, jou nuwe wyn, jou olie en die eersgeborenes van jou kudde en jou kudde, sodat jy leer om altyd die HERE u God te vrees. As die afstand vir u so groot is dat u nie die tiende kan bring nie, aangesien die plek waar die HERE u God kies om sy naam te stel, te ver van u af is as die HERE u God u seën, moet u dit ruil vir geld, en bind die geld in jou hand en gaan na die plek wat die HERE jou God kies.

Genesis 40: 1-13

Toe gebeur dit ná hierdie dinge: die koper en die bakker vir die koning van Egipte het hulle heer, die koning van Egipte, beledig. Farao was woedend vir sy twee amptenare, die hoofbeker en die hoofbakker. Hy het hulle dus opgesluit in die huis van die kaptein van die lyfwag, in die gevangenis, op dieselfde plek waar Josef in die tronk was.

Deuteronomium 18: 4-5

Jy moet hom die eerste vrugte van jou graan gee, jou nuwe wyn en jou olie en die eerste skeer van jou skape. Want die HERE jou God het hom en sy seuns uit al jou stamme gekies om in die Naam van die HERE vir ewig te staan ​​en te dien.

2 Kronieke 31: 4-5

Hy het ook die mense wat in Jerusalem gewoon het, beveel om die deel aan die priesters en die Leviete te gee, sodat hulle hulself kon toewy aan die wet van die HERE. Sodra die orde versprei het, het die kinders van Israel die eerste vrugte van graan, nuwe wyn, olie, heuning en alle opbrengs van die veld in oorvloed voorsien; en hulle het die tiende van almal in oorvloed ingebring.

Joël 3: 3

Hulle het ook die lot gewerp vir My volk, 'n seuntjie verruil vir 'n hoer en 'n meisie verkoop vir wyn wat hulle mag drink.

tom klein solo-albums

Genesis 27:28

Mag God u nou gee van die dou van die hemel en van die vetheid van die aarde en van 'n oorvloed graan en nuwe wyn;

Openbaring 18: 11-13

En die handelaars van die aarde huil en treur oor haar, omdat niemand meer hul vragte koop nie - vragte goud en silwer en edelgesteentes en pêrels en fyn linne en pers en sy en skarlakenrooi en elke soort sitroenhout en elke voorwerp van ivoor en elke voorwerp gemaak van baie duur hout en brons en yster en marmer, en kaneel en speserye en wierook en parfuum en wierook en wyn en olyfolie en fynmeel en koring en beeste en skape, en vragte perde en strydwaens en slawe en menselewens.

Deuteronomium 7:13

Hy sal jou liefhê en jou seën en jou vermeerder; Hy sal ook die vrug van jou moederskoot en die vrugte van jou grond, jou graan en jou nuwe wyn en jou olie, die vermeerdering van jou kudde en die jong van jou kudde seën in die land wat Hy aan jou voorvaders gesweer het om jou te gee .

Johannes 2: 1-11

Op die derde dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea, en die moeder van Jesus was daar; en beide Jesus en sy dissipels is na die bruilof genooi. Toe die wyn opraak, sê die moeder van Jesus vir Hom: Hulle het geen wyn nie.

Deuteronomium 11: 13-14

As u gehoorsaam luister na my gebooie wat ek u vandag beveel, om die HERE u God lief te hê en Hom te dien met u hele hart en u hele siel, dat Hy die reën sal gee vir u land op sy tyd , die vroeë en laat reën, sodat u u graan en u nuwe wyn en u olie kan insamel.

Matteus 27:34

hulle gee Hom wyn om te drink gemeng met gal; en nadat hy dit geproe het, was Hy nie bereid om te drink nie.

Deuteronomium 33:28

So woon Israel in veiligheid, die fontein van Jakob afgesonder, in 'n land van graan en nuwe wyn; Sy hemel val ook dou.

Markus 15:23

Hulle het probeer om vir hom wyn te gee, gemeng met mirre; maar Hy het dit nie aangeneem nie.

2 Konings 18: 31-32

'Luister nie na Hiskía nie, want so sê die koning van Assirië: Maak vrede met my en gaan uit na my toe, en eet elkeen van sy wingerdstok en elkeen van sy vyeboom en drink elkeen van die waters van sy eie reënbak tot Ek kom en neem jou weg na 'n land soos jou eie land, 'n land met graan en nuwe wyn, 'n land van brood en wingerde, 'n land met olyfbome en heuning, sodat jy kan lewe en nie sterwe nie. Maar luister nie na Hiskia as hy jou mislei en sê: Die HERE sal ons red nie.

Psalm 75: 8

Want 'n beker is in die hand van die HERE, en die wyn skuim; Dit is goed gemeng, en Hy stort dit uit; Al die goddeloses van die aarde moet sekerlik dreineer en die spoel daarvan af drink.

1 Kronieke 12:40

Verder het diegene wat naby hulle was, selfs tot by Issaskar en Sebulon en Naftali, voedsel gebring op donkies, kamele, muile en beeste, groot hoeveelhede meelkoeke, vyekoeke en trosse rosyne, wyn, olie, osse en skape . Daar was inderdaad vreugde in Israel.

Genesis 49: 11-12

Hy bind sy veul aan die wingerdstok, en sy esel se vul aan die uitgesoekte wingerdstok; Hy was sy klere in wyn en sy kleed in die bloed van druiwe. Sy oë is dof van wyn, en sy tande wit van melk.

Psalm 4: 7

U het my blydskap in my hart gebring, meer as wanneer hulle graan en nuwe wyn volop was.

Job 32:19

Kyk, my maag is soos wyn wat nie uitgevind is nie, soos nuwe sakke, dit gaan bars.

Spreuke 3: 9-10

Eer die HERE uit u rykdom en uit die eerste van al u opbrengs; So sal jou skure vol word en jou vate oorloop van nuwe wyn.

Psalm 60: 3

U het u mense swaarkry laat ervaar; U het ons wyn gegee om te drink wat ons laat wankel.

Jeremia 31:12

Hulle sal kom en juig op die hoogte van Sion, en hulle sal straal oor die oorvloed van die HERE - oor die graan en die nuwe wyn en die olie, en oor die kleintjies en die beeste; En hulle lewe sal wees soos 'n natgemaakte tuin, en hulle sal nooit weer kwyn nie.

Psalm 78:65

Toe ontwaak die Here asof uit die slaap, soos 'n kryger wat deur wyn oorweldig is.

Joël 2: 18-24

Dan sal die HERE ywerig wees oor sy land en Hom ontferm oor sy volk. Die HERE sal antwoord en vir sy volk sê: Kyk, ek stuur vir jou graan, nuwe wyn en olie, en julle sal tevrede wees met hulle; En ek sal jou nooit weer 'n smaad onder die nasies maak nie. Maar ek sal die noordelike leër ver van jou verwyder, en ek sal dit in 'n uitgedroogde en verlate land dryf, en sy voorhoede in die oostelike see, en sy agterhoede in die westelike see, en sy stank sal opkom en sy vuil reuk sal kom op, want dit het groot dinge gedoen.

Spreuke 4:17

Want hulle eet die brood van goddeloosheid en drink die wyn van geweld.

Jesaja 55: 1

Ho! Elkeen wat dors het, kom na die waters; En julle wat geen geld het nie, kom, koop en eet Kom, koop wyn en melk Sonder geld en sonder koste.

Joël 3:18

En in dié dag sal die berge drup van soet wyn, en die heuwels sal vloei van melk, en al die strome van Juda sal vloei van water; En 'n fontein sal uit die huis van die HERE uitgaan om die dal Sittim nat te maak.

Amos 9: 13-14

Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, wanneer die ploegman die maaier en die druiwetrekker inhaal wat saad saai; As die berge soet wyn sal drup En al die heuwels sal oplos. En Ek sal die ballingskap van my volk Israel herstel, en hulle sal die verwoeste stede herbou en daarin woon; Hulle sal ook wingerde plant en hulle wyn drink, tuine maak en hulle vrugte eet.

Jeremia 23: 9

Wat die profete betref: my hart is in my gebreek, al my gebeente sidder; Ek het geword soos 'n dronk man, selfs soos 'n man wat oorweldig is deur wyn, vanweë die HERE en vanweë sy heilige woorde.

Jeremia 48:33

So word vreugde en vreugde weggeneem uit die vrugbare land, selfs uit die land Moab. En ek het die wyn laat ophou uit die wynpers; Niemand sal hulle met geskreeu trap nie; die geskreeu sal nie blydskap wees nie.

Jeremia 25:15

Want so sê die HERE, die God van Israel, vir my: Neem hierdie beker wyn van grimmigheid uit my hand en laat al die nasies na wie Ek jou stuur, dit drink.

Deuteronomium 28: 38-51

Jy sal baie saad na die veld bring, maar jy sal min bymekaarmaak, want die sprinkaan sal dit verteer. Jy sal wingerde plant en bewerk, maar jy sal nie van die wyn drink of die druiwe versamel nie, want die wurm sal dit verslind. U sal olyfbome in u hele gebied hê, maar u sal u nie met olie salf nie, want u olywe sal val.

Jeremia 48:11

Moab is op sy gemak sedert sy jeug; Hy is ook ongestoord, soos wyn op sy slyk, en hy is nie van vat tot vat leeggemaak nie, en hy het ook nie in ballingskap gegaan nie. Daarom behou hy sy geur, en sy aroma het nie verander nie.

Jesaja 24: 7-9

Die nuwe wyn treur, Die wingerdstok verval, al die vrolike sug. Die vrolikheid van tamboeryne hou op, die geraas van die feesgangers hou op, die vrolikheid van die harp hou op. Hulle drink nie wyn met sang nie; Sterk drank is bitter vir diegene wat dit drink.

harrison ford star wars rol

Jeremia 51: 7

Babilon was 'n goue beker in die hand van die HERE, wat die hele aarde bedwelm het Die nasies het van haar wyn gedrink; Daarom word die nasies mal.

Joël 1:10

Die veld is verwoes, die land treur; Want die graan is verwoes, die nuwe wyn droog op, vars olie misluk.

Openbaring 14: 8-10

En 'n ander engel, 'n tweede, het gevolg en gesê: Geval, geval is Babilon die Grote, sy wat al die nasies laat drink het uit die wyn van die hartstog van haar onsedelikheid. Toe volg 'n ander engel, 'n derde, hulle en sê met 'n groot stem: As iemand die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorkop of op sy hand kry, sal hy ook drink van die wyn van die grimmigheid van God , wat in volle sterkte gemeng word in die beker van Sy toorn; en hy sal gekwel word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam.

Haggai 2: 14-16

Toe sê Haggai: 'So is hierdie mense. En so is hierdie nasie voor my aangesig, spreek die HERE, 'en so is elke werk van hulle hande; en wat hulle daar aanbied, is onrein. ‘Maar nou, bedink dit van vandag af: voordat een klip op die ander in die tempel van die HERE neergelê is, van die tyd af dat daar een was op 'n graanhoop van twintig maat, sou daar net tien wees; en as 'n mens by die wynhouer kom om vyftig maatreëls te trek, sou daar net twintig wees.

Openbaring 16:19

Die groot stad was in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het Babilon die Grote geval voor God, om haar die beker van die wyn van sy felle toorn te gee.

1 Timoteus 5:23

Drink nie meer uitsluitlik water nie, maar gebruik 'n bietjie wyn ter wille van u maag en u gereelde siektes.

Openbaring 17: 1-2

Toe kom een ​​van die sewe engele met die sewe bakke en spreek met my en sê: Kom hier, ek sal u die oordeel toon van die groot hoer wat op baie waters sit, met wie die konings van die aarde onsedelikheid begaan het, en die wat op die aarde woon, is dronk gemaak van die wyn van haar onsedelikheid.

Genesis 14: 17-18

Nadat hy teruggekeer het van die nederlaag van Chedorlaomer en die konings wat by hom was, het die koning van Sodom hom tegemoetgegaan in die vallei van Shaveh (dit is die Koningsvallei). En Melgisedek, die koning van Salem, het brood en wyn gebring; nou was hy 'n priester van God die Allerhoogste.

Openbaring 18: 3

Want al die nasies het gedrink van die wyn van die hartstog van haar onsedelikheid, en die konings van die aarde het onsedelikheid met haar begaan, en die handelaars van die aarde het ryk geword deur die rykdom van haar sensualiteit.

Rigters 19:19

Tog is daar strooi en voer vir ons esels, en ook brood en wyn vir my, u diensmaagd en die jongman wat by u dienaars is; aan niks ontbreek nie.

Lukas 22:20

En op dieselfde manier neem Hy die beker nadat hulle geëet het, en gesê: Hierdie beker wat vir julle uitgestort word, is die nuwe verbond in My bloed.

Klaagliedere 2:12

Hulle sê vir hulle moeders: Waar is graan en wyn? Terwyl hulle flou word soos 'n gewonde man in die strate van die stad, terwyl hulle lewe op hul moeders se skoot uitgegiet word.

Matteus 27:48

Onmiddellik het een van hulle gehardloop en 'n spons geneem en dit met suurwyn gevul en op 'n riet gesit en Hom 'n drankie gegee.

Matteus 26: 27-28

En nadat Hy 'n beker geneem en gedank het, gee Hy dit aan hulle en sê: Drink almal daaruit; want dit is My bloed van die verbond, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes.

Markus 15:36

Iemand hardloop en maak 'n spons vol suur wyn, sit dit op 'n riet en gee Hom 'n drankie en sê: Kom ons kyk of Elia Hom sal kom afneem.

Markus 14: 23-24

En toe Hy 'n beker geneem en gedank het, het Hy dit aan hulle gegee, en hulle het almal daaruit gedrink. En Hy sê vir hulle: Dit is my bloed van die verbond wat vir baie uitgestort word.

1 Korintiërs 11: 25-26

Net so neem Hy die beker ook na die ete en sê: Hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed; doen dit, so gereeld as julle dit drink, tot my gedagtenis. Want so gereeld as u hierdie brood eet en die beker drink, verkondig u die dood van die Here totdat Hy kom.

Lukas 23:36

Die soldate het Hom ook bespot en na Hom gekom en vir hom suur wyn gebring,

Johannes 19: 28-29

Hierna het Jesus, wetende dat alles reeds volbring was, om die Skrif te vervul, gesê: Ek is dors. 'N Kruik vol suur wyn staan ​​daar; sodat hulle 'n spons vol suur wyn op 'n hisopstrook sit en dit na Sy mond bring.

Genesis 27:25

Toe sê hy: Bring dit vir my, en ek sal van my seun se wild eet, sodat ek jou kan seën. En hy het dit vir hom gebring, en hy het geëet; hy het ook vir hom wyn gebring en hy het gedrink.

Rut 2:14

By etenstyd het Boas vir haar gesê: Kom hierheen, dat jy van die brood kan eet en jou stukkie brood in die asyn kan doop. Sy het dus langs die maaiers gaan sit; en hy bedien haar gebraaide graan, en sy eet en is tevrede en het nog 'n bietjie oor.

Job 1: 18-19

Terwyl hy nog praat, kom daar ook 'n ander een en sê: U seuns en u dogters eet en drink wyn in die huis van hul oudste broer, en kyk, daar kom 'n groot wind uit die woestyn wat die vier hoeke van die huis tref. het op die jongmense geval en hulle is dood, en ek alleen het ontsnap om dit vir u te vertel.

Spreuke 9: 1-6

Wysheid het haar huis gebou, sy het haar sewe pilare uitgekap; Sy het haar kos voorberei, sy het haar wyn gemeng; Sy het ook haar tafel gedek; Sy het haar diensmeisies uitgestuur, sy roep uit die hoogtes van die stad:

Jesaja 22:13

In plaas daarvan is daar vreugde en blydskap, vee -slag en skape slag, vleis eet en wyn drink: laat ons eet en drink, want môre kan ons sterf.

Jesaja 25: 6

Die HERE van die leërskare sal 'n spoggerige maaltyd berei vir al die mense op hierdie berg; 'N Banket verouderde wyn, uitverkore stukke met murg, en verfynde, verouderde wyn.

Rigters 9: 12-13

Toe sê die bome vir die wingerdstok: ‘Kom, heers oor ons!’ Maar die wingerdstok sê vir hulle: ‘Sal ek my nuwe wyn, wat God en die mense juig, laat staan ​​en oor die bome gaan waai?’

Psalm 104: 14-15

Hy laat die gras groei vir die vee, en plantegroei vir die arbeid van die mens, sodat hy voedsel uit die aarde kan voortbring, en wyn wat die hart van 'n mens kan verbly, sodat hy sy gesig kan laat glinster van olie en voedsel wat die mens se hart onderhou.

Spreuke 20: 1

Wyn is 'n spotter, sterk drank 'n bakleier, en wie dronk is daardeur, is nie verstandig nie.

Genesis 9: 20-27

Toe begin Noag boer en plant 'n wingerd. Hy het van die wyn gedrink en dronk geword, en het homself in sy tent oopgemaak. Gam, die vader van Kanaän, het die naaktheid van sy vader gesien en dit vir sy twee broers buite vertel.

Genesis 19: 30-38

Lot het van Soar opgetrek en op die berge gebly, en sy twee dogters saam met hom; want hy was bang om in Zoar te bly; en hy het in 'n grot gebly, hy en sy twee dogters. Toe sê die eersgeborene vir die jongste: Ons vader is oud, en daar is nie 'n man op aarde wat by ons kan inkom op die manier van die aarde nie. Kom, laat ons ons vader wyn laat drink, en laat ons by hom lê, sodat ons ons gesin deur ons vader kan bewaar.

1 Samuel 1: 13-15

Wat Hannah betref, sy praat in haar hart; net haar lippe beweeg, maar haar stem word nie gehoor nie. So dink Eli sy is dronk. Toe sê Eli vir haar: Hoe lank sal jy jou dronk maak? Gooi jou wyn van jou weg. Maar Hanna antwoord: Nee, my heer, ek is 'n vrou wat in gees onderdruk is; Ek het geen wyn of sterk drank gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die HERE uitgegiet.

2 Samuel 13:28

Absalom beveel sy dienaars en sê: Kyk tog, as Amnon se hart vrolik is van wyn, en as ek vir julle sê: ‘Slaan Amnon,’ dan moet julle hom doodmaak. Moenie bang wees nie; het Ek jou nie beveel nie? Wees moedig en wees dapper.

Jesaja 28: 1

Wee die trotse kroon van die dronkaards van Efraim, en die vervaagde blom van sy glorieryke skoonheid, wat aan die spits is van die vrugbare vallei van die wat oorweldig is deur wyn!

Hosea 7: 3-5

Met hulle boosheid maak hulle die koning bly, en die vorste met hul leuens. Hulle is almal egbrekers, soos 'n oond wat deur die bakker verhit word, wat ophou om die vuur aan te wakker, van die knie van die deeg totdat dit gesuur is. Op die dag van ons koning het die vorste siek geword van die hitte van wyn; Hy steek sy hand uit met spotters,

Joël 1: 5

Ontwaak, dronkaards en ween; En huil, al julle wyndrinkers, vanweë die soet wyn wat uit julle mond afgesny is.

Nahum 1: 9-10

Wat jy ook al teen die HERE bedink, Hy sal daar 'n einde aan maak. Nood sal nie twee keer opstaan ​​nie. Soos deurmekaar dorings, En soos die wat dronk is van hulle drank, word hulle verteer soos stoppels heeltemal verdroog.

Handelinge 2: 1-21

Toe Pinksterdag aanbreek, was hulle almal saam op een plek. En skielik kom daar 'n geluid uit die hemel soos 'n hewige wind, en dit vul die hele huis waar hulle sit. En daar verskyn tonge soos vuur wat hulleself versprei, en hulle rus op elkeen van hulle.

Efesiërs 5:18

En word nie dronk van wyn nie, want dit is verdwyning, maar word vervul met die Gees,

Spreuke 21:17

Wie plesier liefhet, word 'n arm man; Wie wyn en olie liefhet, sal nie ryk word nie.

Spreuke 23: 19-21

Luister, my seun, en word wys, en rig u hart op die pad. Moenie met wyn drink nie, of met vraatvreters nie; Want die drinker en die vraat sal arm word, en lomerigheid sal 'n mens met lappe beklee.

Spreuke 31: 4-7

Dit is nie vir konings nie, o Lemuel, dit is nie vir konings om wyn te drink nie, of vir heersers om sterk drank te begeer nie, want hulle sal drink en vergeet wat bepaal is, en die regte van al die geteisterdes verdraai. Gee sterk drank aan die wat verlore gaan, en wyn aan hom wie se lewe bitter is.

Jesaja 5: 11-12

Wee die wat vroeg in die oggend opstaan ​​om sterk drank na te jaag, wat laat in die aand wakker word, sodat wyn hulle kan ontvlam! Hulle bankette word begelei deur lier en harp, deur tamboeryn en fluit en deur wyn; Maar hulle steur hulle nie aan die dade van die HERE nie, en let ook nie op die werk van sy hande nie.

Jesaja 56:12

Kom, sê hulle, laat ons wyn kry, en laat ons sterk sterk drank drink; En môre sal wees soos vandag, net meer.

Miga 2:11

As 'n man wat na wind en valsheid loop, leuens vertel het en gesê het: 'Ek sal met jou praat oor wyn en drank', sou hy 'n woordvoerder van hierdie volk wees.

Levitikus 10: 9

Moenie wyn of sterk drank drink nie, nie u of u seuns saam met u as u in die tent van samekoms kom nie, sodat u nie sterf nie - dit is 'n ewige insetting vir u geslagte -

Numeri 6: 1-21

Weer het die HERE met Moses gespreek en gesê: Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: As 'n man of vrou 'n spesiale gelofte, 'n gelofte van 'n Nasireër, aflê om hom aan die HERE toe te wy, sal hy hom onthou van wyn en sterk drank; hy mag geen asyn drink nie, hetsy uit wyn of sterk drank, en sal geen druiwesap drink nie en ook nie vars of gedroogde druiwe eet nie.

Rigters 13: 2-7

Daar was 'n man uit Sora uit die familie van die Daniete met die naam Manóag; en sy vrou was onvrugbaar en het geen kinders gebaar nie. Toe verskyn die engel van die HERE aan die vrou en sê vir haar: Kyk, jy is onvrugbaar en het geen kinders gebaar nie, maar jy sal swanger word en 'n seun baar. Pas dan op dat jy nie wyn of sterk drank drink nie, en eet ook niks onrein nie.

Jeremia 35: 1-19

Die woord wat van die HERE tot Jeremia gekom het in die dae van Jojakim, die seun van Josia, die koning van Juda, en gesê het: Gaan na die huis van die Rekabiete en spreek met hulle, en bring hulle in die huis van die HERE in een van die kamers en gee hulle wyn om te drink. Toe neem ek Jaazanja, die seun van Jeremia, die seun van Habasinja, en sy broers en al sy seuns en die hele huis van die Rekabiete,

Esegiël 44:21

Korinthiërs 4:13

En niemand van die priesters sal wyn drink as hulle die binnehof binnegaan nie.

Daniël 1: 3-16

Toe beveel die koning Ashpenaz, die hoof van sy amptenare, om 'n paar van die kinders van Israel in te bring, waaronder 'n paar van die koninklike familie en van die edeles, jongmense by wie daar geen gebrek was nie, wat mooi lyk en intelligensie toon in elke tak van wysheid, toegerus met begrip en onderskeidende kennis, en wat in staat was om in die koning se hof te dien; en hy beveel hom om hulle die letterkunde en taal van die Chaldeërs te leer. Die koning het vir hulle 'n daaglikse rantsoen aangestel uit die kos van die koning en uit die wyn wat hy gedrink het, en hy het aangestel dat hulle drie jaar lank opgevoed moes word, aan die einde van die diens van die koning.

Daniël 10: 1-3

In die derde jaar van Kores, die koning van Persië, is 'n boodskap aan Daniël onthul, wat Beltesasar genoem is; en die boodskap was waar en het groot konflik, maar hy het die boodskap verstaan ​​en die visie verstaan. In daardie dae het ek, Daniel, al drie weke lank getreur. Ek het geen lekker kos geëet nie, en daar het ook nie vleis of wyn in my mond gekom nie, en ek het glad nie salf gebruik totdat die hele drie weke voltooi was nie.

Amos 2: 11-12

Toe het ek 'n paar van u seuns as profete opgewek, en sommige van u jongmanne as nasireërs. Is dit nie so nie, o kinders van Israel? spreek die HERE. Maar julle het die Nasireërs laat wyn drink, en julle het die profete beveel: 'Julle mag nie profeteer nie!'

Lukas 1: 11-17

En 'n engel van die Here verskyn aan hom, regs van die wierookaltaar. Sagaria was ontsteld toe hy die engel sien, en vrees het hom aangegryp. Maar die engel sê vir hom: Moenie bang wees nie, Sagaria, want jou versoek is gehoor, en jou vrou, Elizabeth, sal vir jou 'n seun baar, en jy sal hom die naam Johannes gee.

Lukas 7:33

Want Johannes die Doper het gekom om geen brood te eet en geen wyn te drink nie, en jy sê: 'Hy het 'n demoon!'

Matteus 9:17

Mense gooi ook nie nuwe wyn in ou wynsakke nie; anders bars die wynsakke en die wyn stort uit en die wynsakke word verwoes; maar hulle gooi nuwe wyn in vars sakke, en albei word bewaar.

Markus 2:22

Niemand gooi nuwe wyn in ou wynsakke nie; anders sal die wyn die doppe bars, en die wyn gaan verlore en die velle ook; maar 'n mens gooi nuwe wyn in vars wynsakke.

Afsluiting

U individuele wandel met Jesus Christus is 'n persoonlike en duidelik verskillende dominees, Bybelgeleerdes en kerkgenootskappe is in stryd met die vraag na wynverbruik.

Ek beveel aan dat u nie net die werklike Bybelteks bestudeer nie, maar ook dieper gaan en die kulturele konteks bestudeer gedurende die tyd wat die teks geskryf is. Hopelik lei dit tot u besluit of u wyn wil drink of nie. Maar moenie oordeel oor diegene wat die Skrif anders kan interpreteer as u nie.

Vind Uit U Aantal Engel

Sien Ook: