Wat sê die Bybel oor seks?

Vind Uit U Aantal Engel

As u 'n seksuele onderwerp onder 'n groep Christenmoeders aan die orde stel, kry u waarskynlik antwoorde van verleentheid tot afsku. Maar hierdie moeders het duidelik hul eie seksuele ervarings gehad. Hulle kinders is die bewys!Waarom is seks dan nog steeds so 'n taboe onder gelowiges? Sê die Bybel dat ons skaam moet wees oor ons seksualiteit, of moet Christene net so trots wees as ander groepe op hul natuurlike seksuele begeertes? Kom ons kyk wat die Bybel eintlik oor seks sê ...In die boek Genesis gee God 'n duidelike opdrag aan Adam en Eva om vrugbaar te wees en hulle aantal op aarde te vermeerder (Genesis 1: 27-28, NIV). Gelukkig vir ons het God ons gebore met menslike begeertes om hierdie gebod na te kom.
Maar seks is nie net 'n daad vir voortplanting nie. Seksuele intimiteit is ook 'n manier om diep liefde en omgee vir jou eggenoot uit te druk. Dit is ook 'n bewese metode van emosionele binding wat nodig is vir 'n sterk Christelike huwelik.

Die Bybel verwys na seksuele intimiteit in Genesis 2:24 as dit sê: Om hierdie rede sal 'n man sy vader en moeder verlaat en verenig wees met sy vrou, en hulle sal een vlees word. Dit is dus duidelik dat God geslagsgemeenskap selfs in die vroeë Skrif goedgekeur het.Wat is intimiteitsprobleme in 'n Christelike huwelik?

Christelike huweliks intimiteitskwessies is dieselfde intimiteitskwessies in enige huwelik. Gewilde probleme sluit in ongeëwenaarde libido, lae selfvertroue as gevolg van liggaamlike onsekerheid en onvervulde seksuele begeertes.

Waarom verloor Christelike huwelike intimiteit?

Die mees algemene oorsaak van intimiteitsverlies is die spanning veroorsaak deur die daaglikse lewensprobleme: kinders, werk, gesondheid en geldkwessies is die algemeenste redes waarom paartjies hul belangstelling in huweliksverwantskap verloor.

Wat is die vier tipes intimiteit?

Die vier tipes intimiteit is fisies intimiteit, emosioneel intimiteit, intellektueel intimiteit, en gedeelde aktiwiteite .Hoe gereeld maak egpare liefde?

In 'n onlangse opname het getroude paartjies gemeld dat hulle gemiddeld 98 keer per jaar lief was.

Seks is God se geskenk aan die huwelik

Die Bybel ontmoedig nie seks binne die huwelik nie. Trouens, baie gelowiges voel dat die Bybel ongehinderde seksuele intimiteit in die huwelik aanmoedig in Hebreërs 13: 4 wat sê: Die huwelik is eerbaar in alles en die bed onbesmet; maar hoereerders en egbrekers sal God oordeel.

Die huwelik is duidelik die sleutel wat die deur oopmaak vir seksuele plesier wat deur God goedgekeur is. Kyk wat sê die Skrif in Spreuke 5: 18-19:

Mag u fontein geseënd wees,
en mag u bly wees oor die vrou van u jeug.
'N Liefdevolle tak, 'n grasieuse hert -
Mag haar borste jou altyd bevredig,
mag u ooit dronk word van haar liefde.

Spreuke 5: 18-19 New International Version (NIV)

Beperk die Bybel seksuele plesier?

God se woord behou die goedkeuring van seksuele plesier vir die heiligheid van die huwelik alleen. Dit beteken nie dat seksuele ontmoetings buite die huwelik in vleeslike sin nie aangenaam is nie. Maar dit beteken wel dat God nie seksuele aktiwiteite buite die huwelik toelaat nie. Daarom is dit van kritieke belang dat Christene hulle onthou van seksuele ontmoetings totdat julle God se groen lig deur die huweliksverbond kan verdien.

Is voorhuwelikse seks verkeerd?

Ja.

Want dit is die wil van God, ja, julle heiligmaking, dat julle julle moet onthou van hoerery;

1 Tessalonisense 4: 3 King James Version (KJV)

Bybelverse oor seks

Ek is bang dat wanneer ek weer kom, my God my voor u sal verootmoedig, en ek sal bedroef wees oor baie wat vroeër gesondig het en nie berou het oor die onreinheid, seksuele sonde en losbandigheid waarin hulle toegegee het nie.

wat beteken 3:33
2 Korintiërs 12:21 Nuwe Internasionale Weergawe (NV)

Maar onder julle mag daar nie eens 'n sweem van seksuele onsedelikheid, of enige vorm van onreinheid of hebsug wees nie, want dit is onbehoorlik vir God se heilige volk.

Efesiërs 5: 3 New International Version (NIV)

Elkeen van julle moet egter ook sy vrou liefhê soos homself, en die vrou moet haar man respekteer.

Efesiërs 5:33 New International Version (NV)

Die dade van die vlees is duidelik: seksuele onsedelikheid, onreinheid en losbandigheid;

Galasiërs 5:19 Nuwe Internasionale Weergawe (NIV)

Daarom verlaat 'n man sy vader en moeder en verenig met sy vrou, en hulle word een vlees.

Genesis 2:24 Nuwe Internasionale Weergawe (NIV)

Die huwelik moet deur almal geëer word en die huweliksbed moet rein gehou word, want God sal die egbreker en al die seksueel immorele oordeel.

Hebreërs 13: 4 New International Version (NIV)

Of weet u nie dat oortreders die koninkryk van God nie sal beërwe nie? Moenie mislei word nie: nie die seksueel immorele of afgodedienaars of egbrekers of mans wat seks het met mans nie

1 Korintiërs 6: 9 Nuwe Internasionale Weergawe (NV)

Vlug vir seksuele onsedelikheid. Alle ander sondes wat 'n persoon begaan, is buite die liggaam, maar elkeen wat seksueel sondig, sondig teen sy eie liggaam.

1 Korintiërs 6:18 Nuwe Internasionale Weergawe (NV)

As ons ons sondes bely, is hy getrou en regverdig en sal ons ons sondes vergewe en ons van alle ongeregtigheid reinig.

1 Johannes 1: 9 New International Version (NLV)

Maar ek sê vir julle dat elkeen wat wellustig na 'n vrou kyk, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.

Matteus 5:28 Nuwe Internasionale Weergawe (NIV)

22egbreuk, hebsug, kwaadwilligheid, bedrog, skandelikheid, afguns, laster, arrogansie en dwaasheid.2. 3Al hierdie euwels kom van binne en maak 'n mens onrein.

Markus 7: 22-23 Nuwe internasionale weergawe (NIV)

3Dit is God se wil dat jy geheilig moet word: dat jy seksuele onsedelikheid moet vermy;4dat elkeen van u moet leer om u eie liggaam te beheer op 'n heilige en eerbare manier,5nie in hartstogtelike wellus soos die heidene, wat God nie ken nie;

1 Tessalonisense 4: 3-5 New International Version (NIV)

6Maar aan die begin van die skepping het God hulle ‘manlik en vroulik’ gemaak.7'Om hierdie rede sal 'n man sy vader en moeder verlaat en verenig wees met sy vrou,8en die twee sal een vlees word. ’Hulle is dus nie meer twee nie, maar een vlees.9Daarom, wat God saamgevoeg het, laat niemand skei nie.

Markus 10: 6-9 Nuwe internasionale weergawe (NIV)

vyftienDrink water uit u eie stortbak,
lopende water uit u eie put.
16Sou u fonteine ​​in die strate oorloop,
jou waterstrome op die openbare pleine?
17Laat hulle joune alleen wees,
om nooit met vreemdelinge gedeel te word nie.
18Mag u fontein geseënd wees,
en mag u bly wees oor die vrou van u jeug.
19'N Liefdevolle tak, 'n grasieuse hert -
Mag haar borste jou altyd bevredig,
mag u ooit dronk word van haar liefde.

Spreuke 5: 15-19 New International Version (NIV)

4Liefde is geduldig liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, dit roem nie, dit is nie trots nie.5Dit oneer nie ander nie, dit is nie selfsoekend nie, dit is nie maklik kwaad nie, dit hou geen rekord van onreg nie.6Liefde verlustig hom nie in die kwaad nie, maar verheug hom oor die waarheid.7Dit beskerm altyd, vertrou altyd, hoop altyd, volhard altyd.

8Liefde misluk nooit. Maar waar daar profesieë is, sal dit ophou; waar tale is, sal hulle stilgemaak word; waar daar kennis is, sal dit verbygaan.

1 Korintiërs 13: 4-8 Nuwe internasionale weergawe (NIV)

6Hoe mooi is jy en hoe aangenaam,
my lief, met u genot!
7Jou gestalte is soos dié van die palm,
en jou borste soos trosse vrugte.
8Ek het gesê: Ek sal op die palmboom klim;
Ek sal sy vrugte vat.
Mag u borste wees soos trosse druiwe op die wingerdstok,
die geur van jou asem soos appels,
9en jou mond soos die beste wyn.

Mag die wyn reguit na my geliefde gaan,
vloei saggies oor lippe en tande.
10Ek behoort aan my geliefde,
en sy begeerte is vir my.
elfKom, my geliefde, laat ons platteland toe gaan,
laat ons in die dorpe oornag.
12Kom ons gaan vroeg na die wingerde
om te sien of die wingerdstokke bot,
as hulle bloeisels oopgaan,
en as die granate blom -
daar sal ek jou my liefde gee.

slegste lewendige hulpprestasie
Hooglied 7: 6-12 New International Version (NIV)

13U sê: Kos vir die maag en die maag as voedsel, en God sal hulle altwee vernietig. Die liggaam is egter nie bedoel vir seksuele onsedelikheid nie, maar vir die Here en die Here vir die liggaam.14Deur sy krag het God die Here uit die dood opgewek, en Hy sal ons ook opwek.vyftienWeet julle nie dat julle liggame lede van Christus self is nie? Moet ek dan die lede van Christus neem en hulle verenig met 'n prostituut? Nooit!16Weet jy nie dat hy wat hom met 'n prostituut verenig, een met haar liggaam is nie? Want daar word gesê: Die twee sal een vlees word.17Maar elkeen wat met die Here verenig is, is een met hom in gees.

18Vlug vir seksuele onsedelikheid. Alle ander sondes wat 'n persoon begaan, is buite die liggaam, maar elkeen wat seksueel sondig, sondig teen sy eie liggaam.19Weet julle nie dat julle liggame tempels is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God ontvang het nie? Jy is nie jou eie nie;twintigjy is teen 'n prys gekoop. Eer dan God met u liggame.

1 Korintiërs 6: 13-20 Nuwe internasionale weergawe (NIV)

Christelike seksboeke

Die volgende titels is 'n versameling nuttige bronne oor die onderwerp van Christelike seks en intimiteit . Hierdie wonderlike boeke kombineer 'n geloofsgebaseerde leefstyl met ons natuurlike biologiese drange op 'n manier wat verrykend is tot 'n Christelike leefstyl.

Vind Uit U Aantal Engel

Sien Ook: