Bybelaanhalings in prente

Vind Uit U Aantal Engel

Soms kan foto's 'n gevoel of emosie oordra op 'n manier wat woorde alleen nie kan doen nie. Ons het 'n versameling van 'n paar van ons Bybelse aanhalings beelde saamgestel wat u kan aflaai of aan u kan vasmaak Pinterest -profiel om die woord van God deur middel van pragtige beelde te versprei. Volg ons op Pinterest vir meer Bybelse aanhalings en geloofsgebaseerde beelde.Inspirerende aanhalings

Bybelaanhaling-Jesaja 43: 18-19

18Vergeet die vorige dinge;moenie stilstaan ​​by die verlede nie.

19Kyk, ek doen 'n nuwe ding!

Nou spring dit op; sien jy dit nie raak nie?wanneer is dimebag dood

Ek maak 'n pad in die wildernis

en strome in die woestyn.

Jesaja 43: 18-19 Nuwe internasionale weergawe (NIV)

Bybelaanhaling - Psalm 96:11

Laat die hemele juig, laat die aarde bly wees; laat die see weerklink en alles wat daarin is.Psalm 96:11 Nuwe Internasionale Weergawe (NV)

Bybelaanhaling - Hebreërs 11: 6

En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want elkeen wat na hom toe kom, moet glo dat hy bestaan ​​en dat hy diegene beloon wat hom ernstig soek.

Hebreërs 11: 6 New International Version (NIV)

Bybelaanhaling - Psalm 55: 6

Ek het gesê: O, dat ek die vlerke van 'n duif gehad het! Ek sou wegvlieg en rus.

Psalm 55: 6 Nuwe Internasionale Weergawe (NV)

Bybelaanhaling - Johannes 20:29

Toe sê Jesus vir hom: Omdat jy My gesien het, het jy geglo; salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het.

Johannes 20:29 Nuwe Internasionale Weergawe (NLV)

Bybelaanhaling - Psalm 3: 3

Maar U, Here, is 'n skild om my, my heerlikheid, die Een wat my kop hoog lig.

Psalm 3: 3 Nuwe Internasionale Weergawe (NIV)

Bybelaanhaling - Matteus 7:14

Maar klein is die hek en smal die pad wat na die lewe lei, en slegs 'n paar vind dit.

wat simboliseer 444
Matteus 7:14 Nuwe Internasionale Weergawe (NV)

Bybelaanhaling - Matteus 6:33

Maar soek eers sy koninkryk en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal ook aan u gegee word.

Matteus 6:33 Nuwe Internasionale Weergawe (NV)

Bybelaanhaling - Psalm 59:16

Maar ek sal sing van u krag, in die môre sal ek sing van u liefde; want U is my vesting, my toevlug in tye van benoudheid.

Psalm 59:16 Nuwe Internasionale Weergawe (NV)

Bybelaanhaling - Psalm 51: 7

Maak my skoon met hisop, en ek sal rein wees; was my, en ek sal witter wees as sneeu.

Psalm 51: 7 Nuwe Internasionale Weergawe (NV)

Bybelaanhaling - Psalm 100: 4

Gaan sy poorte in met danksegging en sy voorhowe met lof; dank Hom en prys sy naam.

Psalm 100: 4 Nuwe Internasionale Weergawe (NIV)

Bybelaanhaling - Jesaja 41:13

Want Ek is die Here jou God, wat jou regterhand vashou en vir jou sê: Moenie vrees nie; Ek sal jou help.

Jesaja 41:13 Nuwe Internasionale Weergawe (NV)

Bybelaanhaling - Psalm 84:11

Want die Here God is 'n son en skild; die Here skenk guns en eer; niks goeds weerhou hy van diegene wie se wandel onberispelik is.

rooi korvet lirieke betekenis
Psalm 84:11 Nuwe Internasionale Weergawe (NV)

Bybelaanhaling - Johannes 6:17

waar hulle in 'n boot klim en oor die meer gaan na Kapernaum. Teen hierdie tyd was dit donker, en Jesus het nog nie by hulle aangesluit nie.

Johannes 6:17 Nuwe Internasionale Weergawe (NV)

Bybelaanhaling - Jesaja 9: 6

Want vir ons word 'n kind gebore, 'n seun word aan ons gegee, en die regering sal op sy skouers wees.

En hy sal Wonderlike Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors genoem word.

Jesaja 9: 6 Nuwe Internasionale Weergawe (NAV)

Bybelaanhaling - Psalm 113: 3

Van die opkoms van die son tot die plek waar dit ondergaan, die Naam van die Here moet geprys word.

Psalm 113: 3 Nuwe Internasionale Weergawe (NV)

Bybelaanhaling - Psalm 106: 1

Prys die Here. Dank die Here, want Hy is goed; sy liefde bly vir ewig.

Psalm 106: 1 Nuwe Internasionale Weergawe (NIV)

Bybelaanhaling - Romeine 8:11

En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dood opgewek het, in julle woon, sal Hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak vanweë sy Gees wat in julle woon.

Romeine 8:11 Nuwe Internasionale Weergawe (NIV)

Bybelaanhaling - Openbaring 19:11

Ek het die hemel oop sien staan ​​en daar voor my was 'n wit perd, wie se ruiter getrou en waar genoem word. Met geregtigheid oordeel hy en voer oorlog.

moet Christene danksegging vier
Openbaring 19:11 Nuwe Internasionale Weergawe (NV)

Bybelaanhaling-Klaagliedere 3: 22-23

Weens die groot liefde van die Here word ons nie verteer nie, want sy medelye faal nooit.

Hulle is elke oggend nuut; groot is u trou.

Klaagliedere 3: 22-23 New International Version (NIV)

Bybelaanhaling - 1 Korintiërs 13: 4

Liefde is geduldig liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, dit roem nie, dit is nie trots nie.

1 Korintiërs 13: 4 Nuwe Internasionale Weergawe (NV)

Bybelaanhaling - Psalm 119: 133

Rig my voetstappe volgens u woord; laat geen sonde oor my heers nie.

Psalm 119: 133 Nuwe Internasionale Weergawe (NV)

Bybelaanhaling - Psalm 27:14

Wag vir die Here; wees sterk en hou moed en wag op die Here.

beste essensiële olies vir seep
Psalm 27:14 Nuwe Internasionale Weergawe (NV)

Bybelaanhaling - Spreuke 10:25

As die storm verby is, is die goddeloses weg, maar die regverdiges staan ​​vir ewig vas.

Spreuke 10:25 New International Version (NLV)

Bybelaanhaling - Hebreërs 11: 6

En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want elkeen wat na hom toe kom, moet glo dat hy bestaan ​​en dat hy diegene beloon wat hom ernstig soek.

Hebreërs 11: 6 New International Version (NIV)

Bybelaanhaling - Psalm 119: 114

U is my toevlug en my skild; Ek het my hoop op u woord geplaas.

Psalm 119: 114 Nuwe Internasionale Weergawe (NV)

Bybelaanhaling - Psalm 119: 105

U woord is 'n lamp vir my voete, 'n lig op my pad.

Psalm 119: 105 Nuwe Internasionale Weergawe (NV)

Vind Uit U Aantal Engel

Sien Ook: