Bybelverse oor die dood

Vind Uit U Aantal Engel

Dood Bybelverse

Openbaring 21: 4'Hy sal elke traan van hulle oë afvee. Daar sal geen dood meer wees nie, of rou of huil of pyn, want die ou orde van dinge het verbygegaan.1 Tessalonisense 4:14Want ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan ​​het, en daarom glo ons dat God diegene wat in Hom ontslaap het, saam met Jesus sal bring.

Johannes 11:26en elkeen wat lewe deur in my te glo, sal nooit sterwe nie. Glo jy dit?

1 Korintiërs 15: 51-57

Bybelse betekenis van die kleur rooi

Luister, ek vertel u 'n raaisel: Ons sal nie almal slaap nie, maar ons sal almal verander word -52blitsig, in 'n oogwink, by die laaste basuin. Want die basuin sal blaas, die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word.53Want die verganklike moet hulle beklee met die onverganklike, en die sterflike met onsterflikheid.54As die verganklike beklee is met die onverganklike en die sterflike met onsterflikheid, dan sal die gesegde wat vervul word, waar word: Die dood is verslind in oorwinning.55Waar, o dood, is u oorwinning?
Waar, o dood, is u angel?

56Die angel van die dood is sonde, en die krag van die sonde is die wet.57Maar God sy dank! Hy gee ons die oorwinning deur ons Here Jesus Christus.

Romeine 6:23

Want die loon van die sonde is die dood, maar die gawe van God is die ewige lewe[ aan ]Christus Jesus ons Here.

Matthéüs 10:28

Moenie bang wees vir diegene wat die liggaam doodmaak nie, maar nie die siel kan doodmaak nie. Wees eerder bang vir die Een wat siel en liggaam in die hel kan vernietig.

Johannes 14: 1-4

beste geloofsgebaseerde flieks

Moenie dat julle harte ontsteld is nie. Jy glo in God[ aan ]; glo ook in my.2My Vader se huis het baie kamers; as dit nie so was nie, sou ek dan vir u gesê het dat ek daarheen gaan om vir u plek voor te berei?3En as ek gaan en vir julle 'n plek voorberei, kom ek terug en neem julle by my, sodat julle ook kan wees waar ek is.4U ken die pad na die plek waarheen ek gaan.

Skrifaanhalings oor die dood

Romeine 14: 8

As ons lewe, leef ons vir die Here; en as ons sterf, sterf ons vir die Here. Of ons nou lewe of sterf, ons behoort aan die Here.

Johannes 11: 25-26

Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe. Die een wat in My glo, sal lewe, al sterf hulle;26en elkeen wat lewe deur in my te glo, sal nooit sterwe nie. Glo jy dit?

Psalm 23: 4

Al loop ek
deur die donkerste vallei,
Ek sal geen onheil vrees nie,
want jy is by my;
jou stok en jou staf,
hulle troos my.

Psalm 146: 4

As hulle gees weggaan, keer hulle terug na die grond;
op dieselfde dag word hul planne tot niet.

1 Korintiërs 15:26

Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.

Bybelverse oor die dood

Lukas 23:43

Jesus antwoord hom: Voorwaar Ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees.

Hebreërs 9:27

Net soos mense bestem is om een ​​keer te sterf, en daarna die oordeel te trotseer,

Prediker 9: 5

Want die lewendes weet dat hulle sal sterf,
maar die dooies weet niks;
hulle het geen verdere beloning nie,
en selfs hulle naam word vergeet.

grimering en die bybel

2 Korintiërs 5: 6-8

Daarom is ons altyd vol vertroue en weet ons dat solank ons ​​tuis in die liggaam is, ons van die Here af weg is.7Want ons lewe deur geloof, nie deur sig nie.8Ek is vol vertroue, sê ek, en sou verkies om weg van die liggaam en tuis by die Here te wees.

Esegiël 18:32

Want ek het geen behae in die dood van iemand nie, spreek die Soewereine Heer. Bekeer julle en leef!

tupac shakur liedjies

Dood in die Bybel

Prediker 12: 7

en die stof keer terug na die grond waaruit dit gekom het,
en die gees keer terug na God wat dit gegee het.

1 Korintiërs 15:51

Luister, ek vertel u 'n raaisel: Ons sal nie almal slaap nie, maar ons sal almal verander word -

Prediker 7: 1

'N Goeie naam is beter as fyn parfuum,
en die sterfdag beter as die geboortedag.

Job 14:14

Sal iemand weer lewe as iemand sterf?
Al die dae van my harde diens
Ek sal wag totdat my vernuwing kom.

Psalm 115: 17

Dit is nie die dooies wat die Here loof nie,
diegene wat na die stilte toe gaan;

Dood in die Skrif

Johannes 3:16

kragtigste aanbiddingsliedjies ooit

Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.

Openbaring 14:13

Toe hoor ek 'n stem uit die hemel sê: Skryf dit: Salig is die dooies wat voortaan in die Here sterf. Ja, sê die Gees, hulle sal rus van hulle arbeid, want hulle dade sal hulle volg.

Psalm 73:26

My vlees en my hart kan misluk,
maar God is die krag van my hart
en my porsie vir ewig.

Lukas 2:29

Soewereine Heer, soos u beloof het,
jy mag jou dienaar nou in vrede ontslaan.

Romeine 8:13

Want as julle volgens die vlees lewe, sal julle sterwe; maar as julle deur die Gees die wandade van die liggaam doodmaak, sal julle lewe.

Vind Uit U Aantal Engel

Sien Ook: